604 - Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze.
Donderdag 1 november 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten nu opstaan en samenkomen verenigd in liefde als voorbereiding op de moeilijke tijden die op komst zijn.

Jullie, Mijn sterk leger, zijn gezegend en jullie zijn beschermd met het Zegel van Mijn Vader, het Zegel van de Levende God.

Bij alles wat jullie langs alle kanten naar het hoofd geslingerd zal worden, onthoud dat Ik met jullie ben.

Vele gebeurtenissen, waaronder ecologische omwentelingen, oorlogen, het schisma in Mijn Kerk op aarde, de dictaturen in elk van jullie naties – vast verbonden tot in hun kern – zullen  allemaal op hetzelfde moment plaatsvinden.

Zo vele ontwrichtingen zullen vele tranen veroorzaken en tandengeknars, maar één zaak zal intact blijven.

Dat zal de macht van God zijn en Zijn Liefde voor al Zijn kinderen.

Die strijd zal zich in de wereld ontvouwen en jullie, Mijn leger, moeten niet beven van angst.

In Mijn Koninkrijk is alles in orde en jullie plaats is daar verzekerd. Jullie moeten je nu bekommeren om de anderen. 

Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Gebruik ze. Mijn kruistochtgebeden zullen veel van de verschrikking verzachten die veroorzaakt wordt door de zonden van de mensheid.

Alstublieft, bid dit gebed voor de matiging van de kastijdingen.

Kruistochtgebed (83) voor de matiging van de kastijdingen

O lieve Vader, God de Allerhoogste,

wij, Uw arme kinderen, knielen neer voor Uw glorierijke troon in de Hemel.

Wij smeken U de wereld te bevrijden van het kwaad.

Wij smeken Uw barmhartigheid af voor de zielen van diegenen

die verschrikkelijk lijden veroorzaken onder Uw kinderen op aarde.

Alstublieft, vergeef hen.

Alstublieft, verwijder de Antichrist van zodra hij zichzelf bekend maakt.

Wij vragen U, Lieve Heer, Uw hand van kastijding te matigen.

In plaats daarvan smeken wij U onze gebeden en ons lijden te aanvaarden,

om het lijden van Uw kinderen in deze tijd te verlichten.

Wij vertrouwen op U.

Wij eren U.

Wij danken U voor het grote offer dat U bracht toen U Uw enige Zoon, Jezus Christus, zond om ons van zonde te verlossen.

Wij verwelkomen Uw Zoon, eens te meer, als de Verlosser van de mensheid.

Alstublieft, bescherm ons. Behoed ons tegen het kwaad.

Help onze families. Wees ons Genadig. Amen.

Jullie, Mijn leger, zijn langs alle kanten voorbereid. Al wat jullie moeten doen is op Mij te  vertrouwen. Wanneer jullie Mij volledig vertrouwen, zullen jullie in staat zijn al jullie liefde, lijden, zorgen en pijnen aan Mij, jullie Jezus, af te staan.

Wanneer dat het geval is moeten jullie alles in Mijn heilige en medelijdende handen achterlaten.

Dank jullie om Mijn oproep te beantwoorden.

Jullie Jezus