603 - De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld op dit moment
Dinsdag 30 oktober 2012, 19.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet nu toch al weten dat het lijden dat jij in Mijn Naam te verduren hebt, zal voortgaan tot op de laatste dag van deze zending.

Dit is moeilijk voor jou om te horen, maar weet dat dit de moeilijkste missie is van alle missies die vr jou geweest zijn. Jij zult in de woestijn gejaagd worden en je zult je verlaten en eenzaam voelen. Jouw stem zal genegeerd worden maar Mijn heilig woord zal de harten van miljoenen raken.

Mijn Heilige Wil zal altijd door jou in acht genomen worden hoewel jij dikwijls het gevoel hebt dat je niet sterk genoeg zal zijn.

Jouw zwakheid is je sterkte omwille van jouw vertrouwen in Mij. Daarom zal Ik jou nooit in de steek of zonder hulp van anderen laten. Toch zal je in deze missie alleen wandelen. Ik zal jouw enige gezel zijn. Ik verenig ons lijden als n.

Jij, Mijn dochter, zal altijd Mijn genaden van weerstand nodig hebben. Het doorstaan van deze zending en de verkondiging van Mijn heilig woord aan een ondankbare wereld, zal niet gemakkelijk zijn. Het zal een grote vastberadenheid en moed vereisen.

Dat geldt voor al Mijn leerlingen, ook voor hen die Mij liefhebben maar die deze boodschappen niet aanvaarden.

De hindernissen die jullie zullen tegenkomen in deze fase van de missie zullen toenemen voor jullie allen, Mijn toegewijd leger. 

Jullie moeten met waardigheid aanvaarden dat wanneer jullie Mij volgen, jullie zullen lijden.

Zeer weinig zielen weten om te gaan met het lijden dat allen treft die zichzelf in overeenstemming brengen met Mijn Leer.

De loutere vermelding van in Mij te geloven, schept onbehagen in de wereld op dit moment.

Het geeft jullie niet alleen ongemak, wanneer jullie trouw aan Mij openlijk bekend gemaakt wordt, jullie zullen omwille van Mij lijden.

Vergeet niet dat lijden een speciale genade is. Het is zeer moeilijk te verdragen en veel zielen keren zich omwille daarvan van Mij af. Maar jullie moeten je herinneren dat wanneer jullie in Mijn Naam lijden, Ik jullie zal vasthouden en Mijn genaden over jullie zal uitstorten. Ondanks jullie lijden, zal dat jullie vrede in de ziel schenken.

Alstublieft, Mijn dochter, geef nooit op. Voel jullie nooit verlaten, want Ik ben nog dichter bij jullie wanneer jullie je alleen voelen. Ik ben tijdens deze tijden van kwelling nog dichter bij jullie. Jullie moeten al de hulp blijven vragen die jullie kunnen krijgen door bij Mijn geliefde Moeder en al de heiligen te verzoeken jullie te hulp te komen.

Zeer spoedig zul jij accepteren dat de toename van het lijden een onmiddellijk gevolg is vanwege de oppositie tegen deze missie door de duivel. Hij is uitermate beangstigd omdat zijn strijd ten einde loopt. Hij haat jou omwille van de zielen die gered worden door deze missie van redding. 

Jullie Jezus