602 ľ Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld vˇˇr vandaag, kan verzacht worden.
Maandag 29 oktober 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb is het tij van verandering begonnen, nu de hand van Mijn Vader in kastijding neervalt, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere landen.

Al deze ecologische omwentelingen zullen overal voortgaan totdat de mensheid gezuiverd is.

Jullie moeten bidden opdat de zielen die God verwerpen gered kunnen worden van de vuren der hel dank zij de edelmoedigheid van anderen, door hun gebeden.

Deze tekenen zijn bedoeld om aan de mensheid duidelijk te maken dat de tijden inderdaad veranderd zijn. Niets zal noch kan hetzelfde zijn totdat de aarde gezuiverd is om het mogelijk te maken dat de Tweede Komst plaatsvindt.

Op dit ogenblik waarin de zonden de aarde teisteren, is zij niet waardig om de Messias te ontvangen.

Deze tekenen behoren tot de eindtijd, Mijn volgelingen, en jullie moeten je ziel voorbereiden.

Zeer spoedig zullen nog slechts weinigen, inbegrepen die athe´sten met een hart van steen, in staat zijn om de hand van Mijn Vader te negeren.

Toch kunnen Zijn grote kastijdingen, van een omvang zoals nog nooit gezien in de wereld vˇˇr vandaag, gematigd en verzacht worden door jullie gebeden.

Maar zij zullen desondanks voortgaan totdat de mensheid de waarheid aanvaardt.

De dag van de Heer, de dag van de Tweede Komst, nadert alras al moeten eerst nog vele gebeurtenissen plaatsvinden.

Dit zal een moeilijk tijd worden voor al Gods kinderen, ook van hen die een sterk geloof bezitten. Maar van hen die hun liefde en trouw aan Mij, hun Jezus, tonen, zullen velen in vrede zijn omdat zij weten dat Ik kom om hen in Mijn Nieuw Paradijs te brengen.

De rijkdom van dit Nieuw Koninkrijk moet nagestreefd worden en jullie moeten hunkeren  naar dit groot geschenk.

Wees sterk en vertouw op Mij. Jullie moeten begrijpen dat Mijn Vader die mensen moet straffen die vreselijke daden beramen. Hij heeft beloofd om hun acties een halt toe te roepen en dat zij zullen weggevaagd worden.

De tekenen zullen nu in elke hoek van de wereld gezien worden om te verzekeren dat de mensheid niet in het ongewisse blijft over wiens macht hier aan het werk is.

God alleen beveelt over zulke krachten. Elke andere kracht is van korte duur. De macht van God is almachtig en geen mens zal ooit de Schepper en Maker overwinnen van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.

Jullie Jezus.