601 - God de Vader - Het is om onschuldige zielen te redden die besmet zijn door leugenaars dat Ik de goddelozen straf.
Zondag 28 oktober 2012, 18.00 u.

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen begrepen, maar zelfs dan is er toch zoveel dat Ik hen vergun te weten.

Mijn heilig woord begrijpen is voor velen moeilijk, en toch is dat zeer eenvoudig.

Ik bemin Mijn kinderen, maar zij werden van Mij weggerukt toen Adam en Eva hun recht op Mijn goddelijk Koninkrijk verbeurden. Bekoord door een jaloerse slang – door hem aan wie alle eer en gunst gegeven was – keerden Mijn kinderen hun rug naar een luisterrijk Koninkrijk op aarde.

Zij keerden het eeuwig leven de rug toe en omwille daarvan verkeren al hun kinderen, generatie na generatie in ellende. 

Mijn Zoon werd dan gezonden om Mijn kinderen te redden van de eeuwige hel door hen te bevrijden van de zonde.

Nu zal Hij komen, om op aarde het originele Paradijs, zoals het bedoeld was in te richten. Mijn dochter, er worden nu voorbereidingen getroffen voor de strijd om zielen die gaat beginnen.

Zeg Mijn kinderen dat Ik speciale genaden over hen uitstort.

Deze genaden zullen hun extra kracht geven wanneer zij bidden om de kastijdingen te verzachten. Door de gebeden en verzoeken van Mijn kinderen, kunnen zij niet enkel zielen redden van de heidenen die Mij beledigen, maar zij kunnen ook Mijn hand tegenhouden, die  zal neerkomen op diegenen die spreken ten voordele van het Beest.

Het is met een droevig Hart dat Ik Mijn kinderen straf. Ik doe dit, niet alleen om diegenen te straffen die verschrikkelijk kwaad veroorzaken, maar om hen te verhinderen zielen te stelen door hun leugens.

Het is om de onschuldige zielen te redden, die besmet zijn door de leugenaars, dat Ik de goddelozen straf.

Mijn kinderen moeten sterk zijn voor het goed van allen.

Gebed zal het wapen zijn dat het Beest zal verslaan. Niet door oorlog zal de teistering stoppen, noch door de macht van hen die verkozen zijn in hoge posities of door hen die Mijn Kerken op aarde leiden.  Maar de wereld zal gered worden door het geloof van hen die trouw zijn aan Mij, de Allerhoogste God, en door hen die Mijn Zoon Jezus Christus erkennen als de Verlosser. 

Jullie, Mijn trouwe kinderen, zullen de sleutel zijn voor de redding van al Mijn kinderen. Jullie gebeden zullen verhoord worden. Jullie verzoeken om zondaars te redden zullen beantwoord worden.

Ik bemin jullie. Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mijn Zoon betonen en Ik zegen jullie.  

Jullie liefhebbende Vader

God de Allerhoogste