599 – Zij die Mijn Woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn.
Vrijdag 26 oktober 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk op aarde staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Zo lang beloofd al door Mijn geliefde Eeuwige Vader, is het nieuwe Koninkrijk, het Nieuw Paradijs het grootste geschenk.

Het geheim om Mijn Nieuw Koninkrijk te begrijpen ligt in het mysterie van Mijn lijden in de Tuin van Gethsemane. Toen Ik gebroken ter aarde viel voor Mijn Vader, in grote smart wenend, dan was dat omwille van de verloren zielen in de toekomst die zouden branden in de vuren van de hel ondanks Mijn Offer op het Kruis.

Mijn vernedering door Pontius Pilatus was voor Mij niet pijnlijk omwille van de publieke minachting, maar omdat Ik wist dat diezelfde zielen voor Mij zouden verloren gaan. En daarom weende Ik bittere tranen toen Ik hen zo zag misleid worden door Satan, een kwade kracht die zij niet konden zien maar die elke vezel van hun wezen aantastte.

Wanneer je Mij bezorgd ziet, Mijn dochter, dan is daar een goede reden voor. Ik ween eveneens voor die zielen die deze boodschappen verachten. Zij zijn niet in een toestand van volledige vereniging met Mij. Door hun zonde van hoogmoed, arrogantie, gebrek aan kennis en aan nederigheid, beledigen zij Mijn woord.

Zij trachten dan te verhinderen dat de harten van diegenen die Ik wil bereiken, Mijn heilig woord omarmen.

Ook voor hen vergiet Ik tranen want zij beseffen de ernstige gevolgen van hun acties niet wanneer zij Mijn ware woord verraden zoals dat in deze tijd aangeboden wordt aan elk van Gods kinderen.

Vele zielen die van Mijn woord verstoken blijven door de acties van diegenen die beweren dat zij Mij in de wereld vertegenwoordigen, zullen verloren gaan.

Zoals Ik een vreselijke smart leed toen Ik de schimpscheuten aanhoorde van diegenen die naast de gouden troon stonden van Pontius Pilatus, zo lijd Ik vandaag. De pijn die Ik door jou lijd, Mijn dochter, is vandaag niet verschillend van die van toen.

Zij die Mijn woord ontluisteren dat aan jou gegeven is, Mijn dochter, snijden Mij tot op het bot in martelende pijn.

Zij hebben de laatste nagels gedreven in Mijn lijdende ziel terwijl Ik nogmaals tracht om het menselijk ras te redden van de vernietiging.

Bid dat Mijn Vader omwille van Zijn barmhartigheid inschikkelijk zal zijn voor dergelijke zielen die ernaar streven, onder invloed van de verleider, om Gods woord krachteloos te maken.

Wees op jullie hoede Mijn kinderen voor diegenen die zich hevig verzetten tegen Mijn woord in deze boodschappen.

Jullie moeten bidden voor hun zielen.

Jullie Jezus.