598 - Zij zullen Mijn Woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te begaan.
Vrijdag 26 oktober 2012, 11.06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de teistering die zich als een laken verspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Zo velen dwalen in de wereld rond zonder enig gevoel voor richting. Zij zijn verstoken van spirituele gevoelens en onbekend met de Liefde van God. Dat zijn de zielen waarnaar Ik smacht en die Ik verlang te omarmen met de waarheid.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten naar hen toegaan en hun vertellen dat Ik, Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, spoedig zal komen. Zij moeten weten dat zij niet zullen achtergelaten worden want het is omwille van jullie, van deze generatie, dat Ik in deze tijd kom.

Veel anderen die zich geestelijk bewust zijn van het bestaan van God, zullen nieuwsgierig zijn maar aarzelend in het aanvaarden van Mijn boodschappen.

Nog anderen, die Mijn woord verkondigen en vrome christenen zijn, zullen bedachtzaam zijn en traag in het aannemen van al wat Ik zeg.

Zij zullen Mijn woord bevragen en analyseren uit vrees een verschrikkelijke vergissing te begaan. Zij zijn bang leugens voorgeschoteld te krijgen.

Dan zullen er de geestelijken zijn in de christelijke kerken die zullen opstaan en Mijn oproep beantwoorden. Sommigen zullen snel reageren want zij zullen Mijn liefde door hun aderen  voelen stromen wanneer zij Mijn boodschappen lezen.

Anderen zullen een onmiddellijke roeping gewaar worden door Mijn gave van de Heilige Geest  die in Mijn woord vervat zit. Sommigen zullen meer op hun hoede zijn dan anderen maar met de tijd zullen hun aantallen toenemen tot miljoenen.

Daarom moeten jullie, Mijn volgelingen, volharden. Terwijl velen jullie in het begin in Mijn Naam zullen afwijzen, zal dat nadien veranderen. Wanneer de waarheid wijd gekend en verwelkomd is, zal men jullie opzoeken. Mijn woord zal met liefde en eerbied behandeld worden al zullen deze zielen daarbij lijden.

Het is van geen belang hoeveel tegenkanting er tegen Mij zal plaatsvinden want Mijn zending zal niet mislukken.

Verdraag die tegenkanting. Aanvaard de beledigingen, die jullie omwille van deze boodschappen toegemeten worden.

Dat is te verwachten wanneer het woord van God over de aarde wordt uitgestort. Zij die in duisternis leven zullen Mijn woord niet aanvaarden omdat het hun levens zal verstoren.

Het zal hen dwingen hun geloofsovertuigingen, die ze niet willen onder ogen zien, opnieuw te evalueren .

Het aanvaarden van Mijn woord zou betekenen dat zij hun gewoonten moeten wijzigen. Jammerlijk genoeg hebben zij geen enkel verlangen hun levenswijze te veranderen want dat spreekt hen niet aan.

Ik zal niet rusten totdat Ik hun ogen voor de waarheid geopend heb. Evenmin verwacht Ik van jullie, Mijn leerlingen, dat jullie ophouden vooraleer zo veel mogelijk mensen verenigd zijn, zoals een eenheid in de ogen van God.

Jullie Jezus