596 - De Maagd Maria: de aangroei van de restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan.
Donderdag 25 oktober 2012, 07.30 u.

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze heilige boodschappen voor de hele wereld.

Velen begrijpen het ware doel van de boodschappen niet. Wat zij moeten weten is dat zij een geschenk zijn aan de mensheid, om bekering teweeg te brengen.

Zij worden aan de wereld gegeven om zielen te brengen tot de gewoonte van het bidden en tot deelname aan de heilige sacramenten.

Bovenal bieden deze boodschappen een vorm van rust en vrede van de ziel zodat meer kinderen Gods waardig zouden worden om het Nieuw Paradijs binnen te gaan.

Ten gevolge van de vruchten van deze boodschappen, zal men getuige zijn van het geloof van Gods kinderen.

De aangroei van de Restkerk van Mijn Zoon zal voortgaan als gevolg van deze en andere heilige boodschappen, die aan ware zieners over de hele wereld gegeven worden.

God bemint Zijn kinderen zozeer dat alles zal gedaan worden om te verzekeren dat de redding van alle zielen bereikt wordt.

Mijn Zoon heeft alles goed voorbereid en Zijn plannen, bedoeld om door deze boodschappen verwezenlijkt te worden, zullen ook vervuld worden.

Dat is de reden waarom jullie nooit mogen wanhopen.

Hoop is al wat belangrijk is.

Het vertrouwen in Mijn Zoon, in die mate dat jullie je totaal aan Hem overgeven, zal  betekenen dat Hij Zijn plannen om elke zondaar afzonderlijk te redden, tot een goed einde brengen kan door jullie toewijding aan Hem. 

Kinderen, jullie moeten plechtig beloven Zijn instructies te aanvaarden en dan zal Zijn Liefde  jullie omhullen om jullie sterk te maken.

Jullie Moeder

Moeder van Redding