595 - Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid.
Woensdag 24 oktober 2012, 21.11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk niet te luisteren naar hen die Mijn heilig woord aanvallen.

Sluit je oren voor de pogingen die nu zullen ondernomen worden, vooral door diegenen die beweren katholieke theologen te zijn, om Mijn heiligste boodschappen te verwerpen.

Zoals Ik je gezegd heb, zullen de grootste aanvallen komen van diegenen binnen de katholieke Kerk die beweren Mij te kennen, maar die het Boek der Openbaring niet begrijpen, noch de geheimen die erin vervat zitten.

Zij kunnen deze niet kennen omdat Ik, het Lam van God, ze nog niet allemaal geopenbaard heb.

Hoezeer stellen zij Mij teleur. Hoezeer kwetsen zij Mij. Bij elke wrede spottende opmerking op Mijn boodschappen, kloppen zij een nieuwe nagel in Mijn Lichaam.

Bij elke instructie die Ik geef voor het goed van alle zielen, die zij heftig verwerpen, kruisigen zij Mij opnieuw.

Maar het maakt niet uit hoezeer zij Mij pijn doen, want Ik zou duizendmaal de dood willen ondergaan indien het nodig was om een andere ziel te redden.

Zij mogen Mijn boodschappen verwerpen, jou belachelijke maken, Mijn dochter, en Mij afwijzen, maar zij zullen niet verhinderen dat de Wil van Mijn Vader uiteindelijk zal volbracht worden.

Deze arme zielen geloven soms dat zij verantwoordelijk handelen door mensen te zeggen Mijn boodschappen niet aan te nemen. 

Zij verhinderen dat het woord van God aan Gods kinderen wordt voorgesteld. Indien zij daarmee zouden voortgaan dan zullen zij tot zwijgen gebracht worden door de hand van Mijn Vader.

Niemand zal Mij stoppen in Mijn zoektocht om zielen te redden.

Jullie, gewijde dienaren die volharden in het blokkeren van Mijn woord opdat het niet gehoord zou worden, weet dit:

jullie aanhoudende woorden en godslasterlijke beschuldigingen zullen jullie beroven van de genaden die jullie in jullie roeping werden geschonken. Tenzij jullie beroep doen op Mij, door het gebed, voor de antwoorden die jullie nodig hebben, kan Ik jullie niet helpen.

Jullie mogen private openbaringen nooit verwerpen zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid. Zelfs dan kunnen jullie nooit over zulke aanspraken oordelen. Bewaar het stilzwijgen.

Bid altijd voor de gave van onderscheiding. Anders zullen jullie schuldig bevonden worden aan de ergste misdaad in Mijn Vaders ogen - namelijk Hem te verhinderen zielen te redden door het heilig woord van Zijn Zoon. 

Jullie Jezus