594 - Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten.
Dinsdag 23 oktober 2012, 20.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens een oproep te doen aan al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika om te bidden voor hun geloof.

Net zoals in andere christelijke landen zal jullie geloof aangevallen worden en elke poging zal ondernomen worden om elk spoor van Mij, jullie Jezus weg te vagen.

Jullie moeten zoveel mogelijk gebedsgroepen opzetten, zodat jullie verenigd door Mijn Heilig Hart de genaden zullen ontvangen om dergelijke vervolging te weerstaan.

Het christelijk geloof zal met de tijd verbannen worden, samen met andere religies die Mijn Vader eren.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen door de Hemel beschermd worden, maar jullie moeten bidden om kracht, want de wisseling van de democratie zal haar stilaan op haar kop zetten.

Aan jullie, als de grootste natie in de wereld die vrijheid verkondigt door middel van de democratie, zal het recht om christen te zijn ontzegd worden.

Dat recht, hoewel het jullie ontzegd zal worden, zal gezien worden als een democratische maatregel. Deze nieuwe wetten, die weldra in jullie natie zullen geïntroduceerd worden, zullen beschouwd worden als allesomvattende wetten, zodat iedereen beschermd is onder een één-wereldreligie.

Deze wetten zullen Mijn heilige Naam ontwijden, maar Ik zal jullie niet in de steek laten. Ik zal jullie alle hulp geven die jullie nodig hebben. Al wat jullie moeten doen is Mij erom vragen.

Ik waak over jullie en bescherm jullie, want de tijd is nabij voor de omverwerping van de christelijke Kerken.

Zij mogen ze opheffen, Mijn kinderen, knoeien met Mijn sacramenten zodat zij nutteloos worden, Mijn gewijde dienaren ontmoedigen en jullie intimideren, maar het zal geen zin hebben. Hun macht zal niet opgewassen zijn tegen jullie eenvoud van geloof, nederigheid van ziel en liefde tot Mij, jullie Jezus.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus