593 - Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt want dat is niet Mijn verlangen.
Zondag 21 oktober 2012, 17.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die Mijn boodschappen aanvaarden, maken zich onnodig bezorgd omtrent de toekomst van de wereld. Dat is begrijpelijk.

Zij mogen nooit het gevoel krijgen dat zij nu alles moeten laten vallen en hun dagelijks leven negeren, hun werk, hun familie, hun geliefden verwaarlozen en dat om zielen te redden.

Ik, jullie Jezus, zal altijd voor de Mijnen zorgen. Jullie hebben niets van Mij te vrezen. Het enige wat Ik jullie vraag zijn jullie gebeden om zielen te redden.

Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst zich van jullie meester maakt, want dat is niet Mijn verlangen.

Toch verwacht Ik van jullie tijd voor gebed en offer zoals Ik jullie in deze boodschappen geleerd heb.

Ga door met jullie dagelijks leven, hoewel Mijn heilig woord jullie kijk op het leven voor altijd zal veranderen.

Jullie zullen niet meer hetzelfde voelen betreffende wereldse goederen op de manier zoals jullie dat vroeger deden. Terwijl zij deel van jullie leven zullen blijven uitmaken, zullen zij niet langer meer de meester van jullie leven zijn.

Jullie moeten steeds in gedachten houden dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is er maar één, en dat is God.

Ik verwacht van Mijn leerlingen niet alles op te geven en Mij te volgen. Ik verwacht van Mijn volgelingen niet dat zij zich afkeren van hun dagelijkse verantwoordelijkheden om Mijn boodschappen te volgen. Neen, al wat Ik vraag is jullie liefde. Jullie moeten de wetten van God volgen. Leef jullie leven in overeenstemming met Mijn Leer. Eer de sacramenten.

Toon liefde voor elkaar en bid voor de zielen die zichzelf niet zullen helpen.

Ga in vrede, in de wetenschap dat Mijn barmhartigheid groot is, en Mijn Liefde voor de mensheid zal de daden van het Beest en het verschrikkelijk lijden dat hij in de wereld teweeg brengt, overwinnen.

Wees in vrede. Ik zegen jullie.

Jullie Jezus