592 - Wanneer zij in Mijn Kerken een Sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.
Zondag 21 oktober 2012, 10.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de visioenen van de zielen die in de hel storten, die Ik jou toestond te zien, waren niet bedoeld om jou angst aan te jagen.  Integendeel, zij dienden om jou de realiteit te laten zien. Zo zal je nu begrijpen hoe Ik elke dag lijd wanneer Ik zie hoe zielen zich in de diepten van de hel storten.

Ach, indien de mensen maar de verschrikking van de hel kenden, en de manier waarop het Beest zulke zielen verslindt, zouden zij tot elke prijs de zonde vermijden.

Diezelfde zielen kunnen nog gered worden, Mijn dochter, door het gebed van de genade van vrijwaring. Door dat te doen zullen jullie, Mijn leerlingen, Mij verlichting schenken bij deze hartbrekende gesel.

Zij die sterven in staat van doodzonde, zijn bestemd voor het vuur van de hel. Velen begaan zulke zonden, in de overtuiging dat indien er werkelijk een God is, Hij ook barmhartig is. En dus blijven zij zondigen, totdat zij uiteindelijk hun eigen zonden rechtvaardigen, zodat die ten slotte in hun ogen zonder gevolgen zullen blijven.

Zij zullen zeggen dat zij geen keuze hadden omdat hun zonde nodig was ten bate van anderen.

Bij de zonde van moord zullen zij zeggen dat het was om de dood van een ander te wreken. 

Bij de zonde van prostitutie zullen ze zeggen dat het diende tot hulp van hun familie om brood op tafel te hebben.

Bij de zonde van abortus zullen ze zeggen dat het was om ten goede te komen van het leven van de moeder en om haar leven gemakkelijker te maken. In het geval van seksuele afwijking zullen ze zeggen dat het slechts een natuurlijke zaak was.

In het geval van hen die aan occulte praktijken deelnemen, zullen zij zeggen dat het om onschuldig vermaak gaat, maar wel vereren zij het Beest wanneer zij dat doen.

Wanneer zij anderen vervolgen en niet alleen hun namen, maar ook hun bestaansmiddelen  vernietigen, zullen ze zeggen dat dit een noodzakelijke bestraffing was voor de zonden van anderen.

Wanneer zij andere personen door dictatuur vernietigen in geest, lichaam en ziel, zullen zij zeggen dat het voor hun eigen goed was.

Wanneer zij in Mijn Kerken een sacrament proberen te maken gebaseerd op een gruwel, zullen zij zeggen dat het gaat om de rechten van koppels van hetzelfde geslacht.

Wanneer zij Mijn Kerk van binnenuit vernietigen, zullen ze zeggen dat alle Kerken gelijk zijn.

Zij zullen het voorwendsel gebruiken dat er slechts één God is, zodat zij een heidense kerk kunnen introduceren.

Deze zondaars zijn de verloren zielen waarover Ik spreek.

Om hen te helpen moeten jullie op de eerste plaats in hun ogen kijken. Denk over hen als over jullie kinderen of jullie broers en zussen. Zie hen door de ogen van God. Dan zullen jullie liefde voelen. Maar ontzetting zal jullie vervullen omdat jullie in je hart de verschrikking kennen die hen te wachten staat. Hoezeer moeten jullie bidden dat zij spoedig de waarheid zouden zien.

Hoezeer moeten jullie bidden voor de redding van deze zielen.

Elk kind van God is geliefd, ook zij wier zielen zwart zijn.

Hun zonden moeten vernietigd worden, vooraleer al Gods kinderen zich in Mijn Nieuw Koninkrijk als één familie kunnen verenigen.

Aan jou, Mijn dochter, werden alle genaden geschonken en de munitie om zonden te vernietigen en niet alleen jouw eigen ziel, maar de zielen van anderen te redden.

Dank je, Mijn dochter, om Mijn oproep te hebben beantwoord.

Je hebt veel werk te doen.

Jullie Jezus