591 - De miljarden zielen die zich reeds in de Hel bevinden zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos verwierpen.
Zaterdag 20 oktober 2012, 23.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het visioen dat Ik je gisteravond toestond te zien, diende om jouw godsvrucht te sterken en je de waarheid omtrent het leven na de dood te tonen.

Gedurende de eerste uren na de dood, zendt Satan zijn demonen om de zielen in verzoeking te brengen - zelfs in dat stadium.

Hij verleidt hen om de staat van het vagevuur af te wijzen. Hetzelfde doet hij met diegenen die stierven in staat van genade, zij die bestemd zijn voor de Hemel.

Ik toonde je de snelheid waarmee zielen in de hel storten en de verschrikkelijke vervolging die zij meemaken, om diegenen te waarschuwen die niet geloven dat ze bestaat.

Miljarden zielen zijn daar reeds en zo velen gaan er elke seconde binnen, dat het jou toescheen als een regen van vallende sterren, als een hagelstorm, die in de vuurzee neerkomt.

Ik liet je ook de shock en de vreugde zien op de gezichten van die zielen die op de laatste minuut werden weggeplukt en gered. Dat is te danken aan het aanvaarde lijden door slachtofferzielen om zulke zielen te redden van de hel.

Eerst zag je op hun gezichten de ontzetting en dan de angst wanneer de waarheid omtrent hun uiteindelijke rustplaats hen duidelijk werd. Dan werd jou de vreugde op hun gezichten getoond wanneer zij beseften dat zij gespaard waren.

De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven op aarde schaamteloos verwierpen. Velen waren slimme, intelligente mensen, met invloedrijke posities in de wereld, die zich geen moeite spaarden om er zeker van te zijn dat het woord van God niet zou gehoord worden. Velen waren verantwoordelijk voor de opdrachten om duizenden onschuldige mensen te vermoorden. Zij stelden Gods kinderen terecht zonder een greintje berouw  in hun hart. Zij maakten zich schuldig aan verachtelijke daden, waaronder seksuele perversiteiten, die God beledigen en Hem doen walgen.

Velen veroorzaakten vervolging tegen Gods Kerken door wereldlijke activiteiten en in sommige gevallen sloten zij zich aan bij de vijand in zwarte missen, waar zij het Beest vereerden. 

Dat zijn de zielen die jullie redden, Mijn dochter, die met hun zwarte zielen en harten van steen.

Er bevinden zich tien maal meer zielen in de hel dan in het vagevuur. De miljarden zielen in de hel, allen op verschillende niveaus, overtreffen in aantal diegenen die in de Hemel zijn in een verhouding van drieŽndertig tegenover ťťn enkele ziel.

Het is niet gemakkelijk om naar de Hemel te gaan en het vraagt veel overtuiging om jullie zielen voor te bereiden om de poorten binnen te gaan.

Dit is de tijd van de waarheid. De waarheid is niet altijd aangenaam, maar het is noodzakelijk dat al Gods kinderen dit begrijpen.

Mijn barmhartigheid is desondanks groot. Wanneer jullie erom vragen, voor jullie zelf, zullen jullie gebeden gehoord worden.

Wanneer jullie erom vragen om een andere ziel te redden, vooral op het moment van hun dood, zal jullie roep verhoord worden. Indien jullie Mijn barmhartigheid niet vragen, kan zij jullie niet gegeven worden.

Op het moment van de Waarschuwing, zal Mijn barmhartigheid over de hele aarde uitgestort worden. Dan moeten jullie Mij vragen om Mijn grote barmhartigheid ten einde jullie te beschermen.

Zij die Mijn barmhartigheid afwijzen, zullen dat doen door hun eigen vrije wil. Mijn barmhartigheid is overvloedig, toch zijn er maar zo weinigen die erom vragen.

Jullie Jezus