590 - De Joden zullen eindelijk aanvaarden dat de Ware Messias gekomen is
Zaterdag 20 oktober 2012, 22.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tweede Komst zal het laatste hoofdstuk zijn in de vervulling van Mijn Verbond. Dat Verbond zal de geboorte zien van het Nieuwe Jeruzalem.

Dit Nieuwe Jeruzalem zal de eenmaking betekenen van al Gods kinderen die het woord van de Heer aannemen.

Wat betreft de Joden, zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is om hen de redding te brengen waarnaar zij zo hunkeren.

Ik, Jezus Christus, uit het Huis van David, zal komen als Redder, in overeenstemming met de Heilige Wil van de ene, ware God.

Zij verwierpen Mij, de Zoon van God, die de eerste keer in het vlees kwam.

Deze keer zal Ik vanuit de Hemel komen en Ik zal Mijn uitverkoren volk omhullen met de gave van Mijn Nieuw Koninkrijk.

Zij zullen eindelijk in vrede zijn, want zij zullen de waarheid zien en zij zullen het bestaan van de Drie-ene God erkennen. Er is maar één God. Er kunnen er niet meer zijn. Toch ben Ik in vereniging met Mijn Vader. Ik Ben God. Ik kwam in het vlees om de mensheid Mijn barmhartigheid te tonen en haar te redden van de definitieve verdoeming. Ook Mijn Heilige Geest is in vereniging met de ene God terwijl Hij zich openbaart in de zielen van de profeten en de zielen van Gods kinderen in vuur en vlam zet.

Vele mensen zullen hevige weerstand bieden tegen Mijn Tweede Komst, met inbegrip van hen die geloven in de ene ware God. Zij willen, zoals in het verleden gebeurd is, het woord van God niet aanvaarden zoals het geopenbaard wordt door de profeten. 

Vele goede en vrome christenen zullen tot het einde Mijn woord blijven weigeren.

Mijn woord zal betwist en overhoop gehaald worden, in het bijzonder door de katholieke Kerk. Maar weet dat de tijd voor Mijn Tweede Komst nabij is en dat zij die Mij blijven verwerpen evenals de belofte die Ik Mijn Vader deed om Zijn Koninkrijk op aarde tot stand te brengen, aan de kant zullen gelaten worden.

Nadat Mijn grote barmhartigheid is geopenbaard, en wanneer elke gelegenheid geschonken geweest is aan al diegenen die de waarheid niet willen aanvaarden, dan zal Mijn geduld opgebruikt  zijn.

Jullie Jezus