589 - De Maagd Maria: De gunsten die jullie verleend worden bij het ontvangen van het Lichaam van mijn Zoon
Vrijdag 19 oktober 2012, 09.06 u.

(Ontvangen tijdens een verschijning van de H. Maagd Maria die 20 minuten duurde en waarbij een afbeelding van de Heilige Eucharistie op Haar voorhoofd verscheen).

Mijn kind, de hostie die jij op Mijn voorhoofd ziet is een symbool om aan al Gods kinderen het bewijs te leveren van de werkelijke Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie.

Mijn Zoon is in de wereld tegenwoordig en staat naast elk van Gods kinderen in de hoop dat zij Zijn Tegenwoordigheid zouden voelen.

Kinderen, het is enkel door het ontvangen van het ware Lichaam van Mijn Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, dat jullie zullen gezegend worden met bijzondere genaden.

Toen Mijn Zoon voor jullie zonden stierf, zodat elk kind van God in staat zou zijn om de dood te weerstaan, liet Hij jullie een belangrijke erfenis na.

De Tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Eucharistie is echt en geeft jullie bijzondere bescherming wanneer zij genuttigd wordt. Het brengt jullie dichter in de vereniging met Hem.

Hij is het Brood des Levens. Deze gave aan jullie, Mijn kinderen, moet nooit in vraag gesteld of verworpen worden.

De gunsten die verleend worden aan hen die Zijn Lichaam en Bloed ontvangen sluiten ook de redding in van het vagevuur, indien elke dag ontvangen. Mijn Zoon zal jullie op het uur van de dood in Zijn armen nemen, weg van de vlammen van het vagevuur.

De Heilige Mis welke het ware Lichaam van Mijn Zoon offert ter ere van Mijn Vader, brengt eveneens grote weldaden mee.

Hoe meer dagelijkse H.Missen jullie bijwonen en hoe meer jullie het Lichaam en Bloed van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie ontvangen, des te meer zal jullie onaantastbaarheid verleend worden van de zuivering in de vlammen van het vagevuur.

Aan diegenen onder jullie die het bestaan van Mijn Zoon in de Heilige Eucharistie verwerpen:  jullie ontzeggen jezelf een grote gave. Jullie zullen niet veroordeeld worden om Zijn Lichaam in de H.Mis geweigerd te hebben, maar jullie zullen niet de genaden ontvangen die Hij over al Gods kinderen verlangt uit te storten.

De Heilige Communie die jullie ontvangen moet op de juiste manier geconsacreerd worden.

Wanneer jullie Zijn Lichaam ontvangen zal Hij jullie vullen met een diepe en nederige liefde die jullie geloof zal sterken en jullie het Eeuwig Leven zal schenken.

De Heilige Eucharistie is de gave die jullie het Eeuwig Leven zal schenken. Vergeet dat nooit.

Mijn Zoon heeft buitengewoon geleden om die grote gave aan de wereld te schenken, het paspoort voor de Hemel. Weiger dat niet. Stel Zijn grootmoedigheid niet op de proef. 

Onderschat de macht van de Heilige Hostie niet.

Alstublieft, bid dit Kruistochtgebed (81) voor de Gave van de Heilige Communie

O hemelse Hostie, vul Mijn lichaam met het voedsel dat het nodig heeft.

Vul Mijn ziel met de Goddelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus.

Verleen mij de genaden om de Goddelijke Wil te vervullen.

Vul mij met de vrede en de rust die voortvloeien uit Uw heilige Tegenwoordigheid.

Laat Mij nooit twijfelen aan Uw Tegenwoordigheid.

Help mij U aan te nemen in Lichaam en Ziel,

en moge de genaden die over mij worden uitgestort bij de Heilige Eucharistie,

mij helpen de glorie van Onze Heer Jezus Christus te verkondigen.

Zuiver mijn hart.

Open mijn ziel en heilig mij wanneer ik de grote gave van de Heilige Eucharistie ontvang.

Verleen mij de genaden en de gunsten die zij over al Gods kinderen uitstort

en verleen mij onaantastbaarheid voor de vlammen van het vagevuur. Amen.

Mijn kinderen, jullie moeten bidden opdat alle christenen de macht van de Heilige Eucharistie zouden aanvaarden en begrijpen. Zij is de vereiste wapenrusting om de zielen van al Mijn kinderen te redden.

Aanvaard haar met uiterste vriendelijkheid en edelmoedigheid van hart.

Jullie gezegende Moeder

Moeder van Redding