588 - God de Vader: weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de Waarheid van de Schepping van de mensheid te onthullen
Donderdag 18 oktober 2012, 18.00 u.

Mijn liefste dochter, voor Mij is de tijd nabij om Mijn enige Zoon, Jezus Christus, terug te zenden om al Mijn kinderen in Mijn Hart te verzamelen.

Mijn Hart, de bron van alle leven, zal zich openen om al Mijn kinderen te verzamelen als ware het één iemand

Mijn belofte om al Mijn kleinen te redden is bijna vervuld.

Mijn grootste verlangen is Mijzelf aan elke persoon afzonderlijk te openbaren, met inbegrip van diegenen die niet begrijpen waarom of hoe zij door Mijn hand werden geschapen.

Weldra zal Mijn Zoon gezonden worden om de waarheid van de schepping van de mensheid te onthullen.

Die dag werd vele decennia lang voorbereid. Hij zou niet vroeger dan nu hebben kunnen plaatsvinden, want het verlies van zo vele van Mijn kinderen zou anders te groot geweest zijn.

Weldra zullen Mijn kinderen de waarheid zien van hun schepping, hun bestaan en de onsterfelijkheid van hun zielen.

Terwijl deze gebeurtenis grote hoop en vreugde zal scheppen in vele zielen, zal het voor anderen een kwelling zijn die zij niet zullen kunnen dragen.

Mijn bron van Liefde en barmhartigheid moet door Mijn Zoon, Jezus Christus over de hele mensheid uitgestort worden.

Daarna zal de grote opdeling komen, wanneer de zielen die Zijn barmhartigheid beantwoorden zullen terzijde gezet worden.

De overblijvende zielen zullen elke gelegenheid krijgen om Mijn oproep vanuit de Hemel te horen.

Ik, hun Vader, zal Mijzelf kenbaar maken door de macht van het klimaat. Mijn hand zal gezien worden wanneer Ik haar uitstrek naar elk van Mijn kinderen, om hen te redden van de dood.

Mijn roep zal gehoord worden, maar niet door allen. Aan die zielen zal Mijn Liefde door Mijn profeten getoond worden in een laatste poging hen in Mijn Hart te trekken.

Het hemeluitspansel zal zich ontvouwen en weer teruggetrokken worden. Zoals een boekrol zal het zich oprollen, totdat de tekenen van de Hemelen geopenbaard zijn. De muziek van Mijn engelen zal deze arme kleine zielen van Mij verlokken tot het allerlaatste moment.

Ik beloof nu dat Mijn bron van Liefde de hele aarde zal bedekken, wanneer Ik Mijn Hart verenig met de harten van al Mijn kinderen.

Mijn goddelijke tussenkomst zal door miljarden gezien worden en velen zullen opgelucht in Mijn heilige armen lopen.  De waarheid van Mijn goddelijk plan en het mysterie van het leven op aarde zullen onthuld worden voor ieders ogen.

Alleen dan zal de mens de waarheid van het bestaan van eeuwig leven erkennen.

Het einde van het lijden op aarde is nabij. De laatste vervolging, waarbij de duivel over Mijn kinderen regeert, is voleindigd. (*)

Dan zal de vrijheid waarnaar Ik vanaf het begin zo gehunkerd heb voor Mijn kinderen, eindelijk van hen zijn.

Kijk naar Mij, kinderen, jullie geliefde Vader, want Ik houd jullie in Mijn handen. Ik kom, door Mijn Zoon, om jullie op te nemen in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.

Dat is de nalatenschap die Ik Mijn Zoon beloofd heb. Dat is Mijn belofte aan al Mijn kinderen.

De tijd voor deze grote wonderen komt zeer dichtbij.

Ik zegen Mijn kinderen allemaal en ieder afzonderlijk.

Ik bemin jullie.

Ik bescherm jullie en verenig jullie in Mijn Hart.

Jullie Vader

God de Allerhoogste

 

(*) "Diegenen die Satan volgen, zullen nu niet winnen. Hun vervolging van anderen is gestopt geworden, maar ze zullen gestraft worden. De tuchtiging door God zal beginnen en ze zullen gestraft worden voor wat ze anderen hebben aangedaan."