587 - Het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.
Woensdag 17 oktober 2012, 00.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het getij van veranderingen zal zeer spoedig beginnen.

Zo veel mensen in de wereld zullen eindelijk de betekenis van hun leven begrijpen, wat belangrijk is en wat niet.

Deze komende tijd moet beschouwd worden als de periode van voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde. Het moet niet gevreesd worden.

Aan diegenen die Mij kennen: Ik heb jullie gezegd dat jullie volledig op Mij moeten  vertrouwen. Aan diegenen die Mij niet kennen zal voor de eerste keer de waarheid geopenbaard worden.

Mijn leerlingen moeten nu Mijn kruistochtgebeden beginnen te reciteren met inbegrip van nummer (43) om zielen te redden tijdens de Waarschuwing, opdat de vernieuwing van de aarde zal voltooid worden in overeenstemming met Mijn Allerheiligste Wil.

Van zodra de waarheid geopenbaard is moeten Mijn heilige boodschappen overal verspreid worden. Wanneer dat gebeurt dan zullen velen gewaarschuwd zijn voor de misleidingen die zij in hun landen onder ogen zullen moeten zien. Zij zullen leren hoe zij de Antichrist kunnen herkennen en zij zullen bekwaam zijn zichzelf tegen deze kwelling te wapenen.

Nu is het de tijd om jullie zelf te verenigen met Mijn Heilig Hart.

Wanneer jullie verbonden zijn met Mij dan zullen jullie altijd beschermd zijn.

Jullie Jezus.