584 - Koelbloedige moordenaars kunnen door jullie gebeden gered worden.
Zondag 14 oktober 2012, 18.10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, geloof nooit, zelfs geen ogenblik, dat zij die zware zonden begaan en wier boosaardige daden gruwelijkheden in de wereld veroorzaken, niet kunnen gered worden.

Zij die koelbloedig moorden, hun landgenoten executeren of hun eigen kinderen doden die nog in de moederschoot zijn, kunnen door jullie gebeden gered worden.

Vele van die zielen zullen bij Mij geen verlossing zoeken omdat zij geen kwaad zien in wat zij doen.

Hun redding hangt af van jullie gebeden.

Dat zijn de zielen die Ik met smart het meest verwacht.

Deze verloren zielen zijn zover van Mij verwijderd dat zij alleen gered kunnen worden door het lijden van slachtofferzielen en de gebeden van Mijn leerlingen.

Zelfs diegenen die willens en wetens Satan vereren en die weten dat Ik besta, maar die Mij blijven bespotten, kunnen ook van de eeuwige verdoeming gered worden.

Ik verzoek jullie allen om Mij te aanroepen door dit kruistochtgebed om redding te verkrijgen voor deze zielen die moorden en dus in staat van doodzonde zijn.

Kruistochtgebed  (80) Voor de zielen van moordenaars.

O lieve Jezus,

ik smeek om erbarmen voor hen die moorden begaan.

Ik smeek om clementie voor hen die zich in staat van doodzonde bevinden.

Ik offer U mijn eigen lijden en moeilijkheden zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.

Ik vraag dat U al diegenen met kwaadaardige intenties in hun ziel, zou overstromen met Uw Kostbaar Bloed, opdat zij gezuiverd kunnen worden van hun ongerechtigheden.

Amen.

Onthoud, Mijn volgelingen, dat hoewel hun zonden jullie ziek kunnen maken, deze zielen jullie hulp nodig hebben.

Zij werden besmet door de duivel en velen onder hen kennen het verschil niet tussen goed en kwaad.

Deze zijn de zielen die Mij de grootste smart en pijn bezorgen. Mijn lijden wordt verlengd zodat elk van hen kan gered worden.

Ga, Mijn leerlingen, en sta toe dat Mijn Liefde en nederigheid jullie harten overstromen zodat jullie door jullie edelmoedigheid in het lijden, deze arme verloren kinderen van God helpen redden.

Jullie Jezus