581 - Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze nieuwe goddeloze wetten te aanvaarden.
Donderdag 11 oktober 2012, 10.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd te maken hebben zijn tweevoudig.

Ten eerste moeten zij de leugens aanzien die voor hun ogen geïntroduceerd worden vanwege seculiere regeringen die hun worden opgedrongen.

Deze leugens in de vorm van nieuwe voorgestelde wetten, nieuwe ideeën en nieuwe regels, bereiken slechts een ding: ze verbreken Gods wetten. Dat zijn de wetten van verdraagzaamheid, die toestaan dat zondige handelingen openlijk kunnen vastgelegd worden in jullie constituties en kerken.

De tweede kwelling zal voortkomen van de druk die jullie zullen ondervinden wanneer jullie de waarheid, het woord van God durven uitspreken. Durf de waarheid te spreken, Mijn dochter, en jullie zullen hevig worden uitgedaagd. Vervolgens zullen jullie beschuldigd worden onchristelijk te zijn door gebrek aan verdraagzaamheid.

Zien jullie hoe Satan werkt? Hij bedriegt de zwakke zielen door hen in leugens te laten geloven en zonde te aanvaarden, waarbij hij de zonde zo voorstelt alsof ze helemaal niet bestaat.

Deze mensen, die zij aan zij staan doorheen alle naties, verhevigen de druk om de christelijke Kerken te vernietigen en zonden aanvaardbaar te maken. Zij trachten Mijn volgelingen tot zwijgen te brengen evenals hun bevoegdheid om openlijk de waarheid van Mijn heilig woord te verkondigen.

Jullie zullen lijden door deze gruwel. Indien dat zo is weet dan dat Ik Mijzelf innig met jullie harten verenig.

Alstublieft wees sterk, om Mijnentwil. Jullie moeten bidden voor deze arme misleide zielen, want zij zijn pionnen in een boosaardig spel dat beraamd werd door hen die Satan vereren.

Laat jullie niet bedriegen, want net wanneer jullie denken dat hun boosaardigheid, onder het mom van verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen de mensheid overwonnen heeft, zal de strijd verhevigen.

De hand van Mijn Vader zal met zo’n kracht neerkomen dat de daders zullen weggevaagd worden. Jullie moeten nooit wanhopen en denken dat deze groep Mijn leerlingen zal onderwerpen. Daartoe zullen zij nooit in staat zijn, al mag het er bij momenten zo op lijken.

Word wakker, Mijn gewijde dienaren. Jullie moeten niet toelaten dat jullie worden bedreigd en meegezogen in dit listig plan, ontworpen om het woord van God te ontheiligen.

Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, hoog houden en Mij nooit verloochen. Al zullen jullie daar wel toe bekoord worden. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten te aanvaarden.

Als dat het geval is zal Ik jullie opwachten, want als jullie Mij roepen zal Ik jullie tegenhouden. Met Mijn goddelijke tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen.

Alstublieft, bid deze Litanie (3) - Verdedig het woord van God

O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens die God beledigen.

Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.

Help ons U meer te beminnen.

Steun ons in onze strijd.

Verdedig ons in ons geloof.

Leid ons naar Uw veilige schuilplaats.

Help ons op te staan en Uw Heilige Wil te verdedigen..

Versterk ons voornemen om Uw ware leerlingen te zijn.

Geef ons moed.

Geef ons vertrouwen.

Leid ons op het pad van waarheid.

Verdedig ons tegen de vijand.

Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.

Help ons om bekoring uit de weg te gaan.

Breng ons dichter naar Uw Heilig Hart.

Help ons om U altijd trouw te blijven.

Amen.

Ga, Mijn leger, met kalmte en vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie harten ben in deze beangstigende tijden. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren voelen of verlaten, weet dan dat dit de momenten zijn waarop Ik het dichtst bij jullie ben. Dan is het dat jullie zwakheid zal veranderen in grote sterkte, net zoals jullie vijanden, sterk lijkend, tot niets zullen terugvallen.

Jullie Jezus