580 - Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden.
Woensdag 10 oktober 2012, 21.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeg de mensen van de wereld op te staan uit hun slaap. Zo niet zullen zij er niet in slagen de kwaadaardige plannen te herkennen die tot ontwikkeling komen en die Ik enige tijd geleden voorzegd heb. 

Ik spreek over de wereldoverheersing die georganiseerd wordt om het christendom te vernietigen.

Mijn Kerk wordt gedecimeerd, steen na steen. Doelbewust wordt op Mijn gewijde dienaren onverdraaglijke druk uitgeoefend.

Mijn Kerk wordt ook ontwijd door diegenen die het Beest aanbidden.

Deze valse bedriegers zijn geen christenen. Zij praktiseren het occulte en infiltreren binnen alle organisaties, met inbegrip van verschillende kerken en verschillende religies. In het bijzonder hebben zij de katholieke Kerk in het vizier.

Dat is de Kerk die zij het meest haten. Hun leugens hebben meegebracht dat katholieken zich schamen om op te staan en hun Kerk te verdedigen.

Hun leugens hebben het voor alle christelijke Kerken zeer moeilijk gemaakt om de heilige sacramenten zoals door God ingesteld, te verdedigen.

Het heidendom zal in al Gods Kerken opgedrongen worden en wee de man die opstaat om de waarheid van God te verdedigen.

De tijd voor de scheiding van de mensheid is gekomen. Ik zal komen en de mensen op aarde scheiden.

Zij die trouw zijn aan Mijn Leer zullen in Mijn boezem opgenomen worden. Zij die God trotseren en godslasterlijk spreken tegen de waarheid, zullen alleen achterblijven.

De strijd is reeds begonnen. De bewijzen liggen voor.

Nog is er tijd om te kiezen tussen de leugens van deze satanische groep, die zich als lammeren voordoen, of de waarheid die men jullie voorhoudt als een leugen.

Jullie moeten elk ogenblik waakzaam zijn. Houd jullie ogen open. Draai je rug wanneer Mijn Naam, Mijn Lichaam, Mijn woord belasterd worden.

Jullie Jezus.