579 - Deze nieuwe ene-wereldreligie zal hulde brengen aan het beest.
Dinsdag 9 oktober 2012, 21.31 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele zielen zijn in deze tijd waakzaam, omdat zij zien hoe snel de veranderingen in Mijn katholieke Kerk zich beginnen te manifesteren.

De tekens beginnen nu al datgene wat Ik door jou geprofeteerd heb, te laten zien. Het gebrek aan beschikbare H.Missen is duidelijk. De Heilige Eucharistie is niet langer gemakkelijk bereikbaar. Het sacrament van de biecht is in vele van Mijn kerken beperkt.

Vele van Mijn kerken hebben geen priesters om hen te besturen. Er zijn er zo velen die Mijn Kerk verlaten in deze tijd van beproeving, dat deze kerken weldra zullen gegeven worden aan eigenaars met commerciële bedoelingen.

Omdat het geloof van christenen op de proef gesteld wordt, is het daarom belangrijk om Mijn kruistochtgebeden te blijven bidden. Spoedig zullen nieuwe bedienaars in de katholieke en andere christelijke kerken geïntroduceerd worden.

Eerst zullen religieuze verschillen aan de kant geschoven worden. Dan, na een korte tijd, zullen jullie Mijn Leer  niet meer herkennen, want zij zal op een subtiele manier verdwenen zijn. In plaats daarvan zal een serie van vage, maar poëtische uitspraken gesteld worden die het toelaten van de zonden promoten.

De leugens, voorgesteld aan nietsvermoedende kerkgangers, zullen in het begin niet opgemerkt worden. Vervolgens zal bij Mijn volgelingen een verwarrend gevoel opkomen  dat er iets niet in orde is.

Het bedrog zal dan haar eindpunt vinden wanneer de heilige sacramenten zullen vervangen zijn door heidense surrogaten.

Dat alles zal plaatsvinden onder leiding van de Valse Profeet die van zichzelf zal beweren de hogepriester te zijn over alle religies, verenigd in één. Deze nieuwe, een-wereldreligie zal hulde brengen aan het Beest.

Al diegenen die blindelings zullen volgen zullen door  het Beest verslonden worden en voor altijd voor Mij verloren zijn.

De snelheid waarmee dat alles zal gebeuren zal Mijn volgelingen versteld doen staan.

Het plan werd zorgvuldig aangepakt. De campagne om de vijandigheid van christenen te veranderen in de aanvaarding van seculiere wetten, werd professioneel uitgekiend.

Deze campagne wordt gepland in vele landen door een groep die persoonlijkheden, beroemdheden en boegbeelden gebruikt die allemaal door de meerderheid gerespecteerd worden, om hun boosaardige leugens te onderschrijven.

Wees gewaarschuwd. Aanvaard geen leugens. Raak niet betrokken in het plan om Mijn heilige Naam te ontwijden.

Jullie Jezus

Koning en Redder van alle mensen.