578 - De mededeling om Mijn Tweede Komst  aan te kondigen zal plotseling  plaatsvinden.
Maandag 8 oktober 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen dringend op om sterk te zijn in deze tijd.

Mijn heilig woord, Mijn geschenk dat aan de mensheid gegeven wordt door deze boodschappen, zal onderwerp zijn van veel kritiek.

Jullie moeten sterk blijven wanneer Mijn woord verscheurd en gekleineerd wordt. Dat zal jullie zeer moeilijk vallen maar jullie moeten deze kwelling verdragen want dit is nog maar het begin.

De vijand zal opstaan en Mijn boodschappen neerhalen die aan ieder van jullie gegeven worden opdat zielen zouden kunnen gered worden.

Hij telt elke ziel die hij verleidt om ze dan weg te trekken van Mijn boodschappen. Hij doet dit door eerst de gelovigen te verleiden, zodat die niet met Mij zouden werken om hun broeders en zusters te helpen redden. Hij wil niet dat jullie bidden om hun zielen te redden.

Elke dienaar van Mijn Kerk die jullie verbiedt om Mijn kruistochtgebeden te bidden, heeft jullie gebeden nodig.

Zijn kunnen niet verhinderen dat Mijn gebeden verspreid worden. Wanneer zij dat toch doen hebben zij jullie hulp nodig.

Helaas zullen vele zielen weggeleid worden van Mijn zending, de laatste van haar soort op aarde.

Deze tijd zal de verdeeldheid in Mijn Kerk groter zien worden. Terwijl de ene partij lijdt om Mijn Evangelie te beschermen, probeert de andere partij Mijn Kerk heruit te vinden, Mijn leer te moderniseren en obscene wetten in Mijn Kerk binnen te brengen.

Sta op met moed en verenig jullie want deze tijd is bijna daar waarop jullie zullen horen van die nieuwe praktijken, waarvan er geen enkele aanleunt bij Mijn ware Evangelie, Mijn leer of de waarheid.

Deze beproevingen zullen opdoemen als grote barricades. Jullie, Mijn leerlingen, zullen jullie gevangen voelen. Jullie zullen je hulpeloos voelen en jullie tranen zullen vloeien.

Jullie zwakheid zal jullie sterkte zijn. Het is door jullie lijden, wanneer jullie getuige zijn van deze vreselijke  geseling, dat jullie sterk zullen worden.

Want door elke beproeving die jullie doorstaan in Mijn Naam, zal Ik jullie nog sterker maken.

Houd vol en Ik zal jullie zegenen met de genade van sterkte, moed en overtuiging.

Jullie zijn Mijn leger, Mijn lichtstraal in de wereld. Elke poging zal ondernomen worden om dit licht uit te doven, maar het zal nutteloos zijn.

De lichtstraal, jullie liefde voor Mij, zal oplichten zodat zij als een baken van licht zal worden en vervolgens als een groot vuur. Dat vuur van de Heilige Geest, dat ieder van jullie zal vasthouden, zal zijn vlammen verspreiden tot in alle uithoeken van de wereld.

Jullie, Mijn dierbaar leger, zullen het zijn die dat zullen doen. Jullie zullen door de Hemel geleid worden. Jullie zullen voorop marcheren. Jullie zullen het boosaardig leger vertrappelen van arme zielen die door Satan beheerst worden en zij zullen machteloos zijn tegen jullie.

Kort daarna zal de glorie van Mijn grote aankondiging zich in de wereld manifesteren.

De melding om Mijn Tweede Komst aan te kondigen zal plotseling plaatsvinden. Het zal ook  onverwacht gebeuren, alhoewel jullie goed voorbereid waren.

Tegen dan zullen jullie het grote geschenk van eeuwig leven verkregen hebben.

Jullie Jezus