576 - Het Licht van God is tegenwoordig in ieder van jullie
Zaterdag 6 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, om Mij waarlijk te beminnen moeten jullie anderen zien door Mijn Ogen.

Wanneer jullie naar een andere persoon kijken, kijk dan zorgvuldig en probeer Mijn Tegenwoordigheid te zien, want Ik ben tegenwoordig in alle zielen, zelfs in verduisterde zielen.

Ik ben daar. Kijk en jullie zullen Mij zien. Dat is één van de meest buitengewone genaden die Mijn Eeuwige Vader aan elk van Zijn kinderen gegeven heeft.

Het Licht van God is aanwezig in ieder van jullie afzonderlijk.

Dat is liefde en elke ziel heeft het vermogen om te beminnen.

Wanneer jullie anderen zien door Mijn Ogen, zullen jullie liefde voelen en dat zal jullie zielen raken op een manier die jullie niet kunnen  ontkennen. Die liefde is echt, al kunnen jullie haar niet zien of aanraken. Jullie zullen het ook moeilijk aan anderen kunnen uitleggen. Toch is zij daar.

Indien al Gods kinderen Mijn Vaders Goddelijke Tegenwoordigheid in de wereld zouden kunnen eren in Zijn kinderen, zou er vrede op aarde heersen. Zoek liefde en jullie zullen liefde vinden.

Neem de tijd om na te denken over wat Ik jullie nu zeg. Het Licht van Gods liefde is zoals een  schitterende ster aanwezig in elke ziel. In sommigen straalt ze heel helder en jullie kunnen de liefde van die persoon voelen die jullie omhult. In anderen, is zij slechts een vaag schijnsel, moeilijk te vinden, niettemin is zij toch daar.

Wanneer jullie naar elkaar kijken, denk dan het volgende. God schiep ieder van jullie. In Zijn ogen zijn jullie broers en zusters. Het geeft Hem zoveel vreugde wanneer Hij ziet dat Zijn kinderen liefde en respect voor elkaar tonen.

Wanneer zij vechten onder elkaar, ontbering en lijden toebrengen aan anderen, voelt Hij een enorme pijn. Zoals elke ouder kwetst het Hem wanneer Zijn kinderen Zijn Liefde niet delen, de Liefde waardoor zij geschapen werden.

Onthoud ook dat wanneer jullie elkaar pijn doen, jullie Mijn Vader pijn doen. Hij voelt de pijn die jullie Zijn kinderen aandoen.

Denk de volgende keer twee keer na voordat jullie een ander scherp beoordelen of met haat bejegenen. Wanneer jullie dat toch doen, mishagen jullie Mijn Vader.

Wanneer iemand jullie kwetst, bid dan voor hem. Want wanneer er  spanning is of gebrek aan liefde tussen twee mensen, dan wordt dat veroorzaakt door boze geesten.

Overstijg deze bekoring. Bemin de anderen. Behandel hen met respect. Kijk naar hen als door de Ogen van God. Wanneer jullie dat doen zullen jullie liefde vinden. Jullie zullen het dan gemakkelijker hebben om met elkaar te leven en elkaars fouten te aanvaarden.

Jullie Jezus