574 - De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen.
Woensdag 3 oktober 2012, 13.30 u

Ik ben jouw geliefde mystieke bruidegom, de Mensenzoon, geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria.  

Mijn zeer geliefde dochter, elke gruweldaad waarvan Ik getuige was in de Hof van Gethsemane, toen Ik door de duivel getergd werd, is zich nu aan het ontvouwen in de wereld, vlak voor Mijn Ogen.

Overal hebben mensen hun geloof verloren. Zij dobberen in een zee van verwarring, in een staat van geloofsafval, nooit eerder in de wereld op zo’n grote schaal gezien.

De wederzijdse liefde is dood.

Respect voor andermans noden wordt niet langer beschouwd als een bewonderenswaardige eigenschap.

Hebzucht, begeerte en afgunst beheersen de geesten van velen in de wereld van vandaag. 

Door de koude in hun harten schatten zij het leven zelf niet langer naar waarde en vinden moord niets bijzonders.  Het wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

De voornaamste reden waarom het Christendom wordt aangevallen is omdat het wetten zou moeten toestaan die zonden vergoelijken welke nu gemakkelijk in jullie landen worden geïntroduceerd.

De obsessie voor valse religies en bedrieglijke idolen is algemeen heersend.

Mijn Kerk stort in, en Mijn gewijde dienaren beklemtonen in de meeste gevallen niet het gevaar van de zonde noch de waarheid van het eeuwig leven.

Haat, oorlog, hebzucht, begeerte, afgunst en eigenliefde zijn allen samengeklit in een leugenachtige toestand, een toestand die geen gelijkenis vertoont met de Waarheid van Mijn Leer.

Ik wist toen, in de Hof van Gesthsemane, dat Mijn Dood op het Kruis door deze generatie van vandaag niet zou gezien worden voor wat hij betekende. Dat was de pijn die Mijn Hart als met een zwaard verscheurde.

Het Offer dat Ik voor de mensen bracht, hen in de Ogen van Mijn Vader te redden, wordt vandaag niet erkend. Hoeveel zijn zij vergeten. Hoeveel werd hun niet verteld. Dat alles heeft te maken met de zonde van verdraagzaamheid die aan de wereld wordt voorgesteld als iets goeds.

De oorlogen en haat verspreiden zich als een virus, zoals gepland door de duivel. De pijn van Mijn volgelingen zal zich verenigen met Mijn pijn bij het zien van de obsceniteiten die zullen uitgebraakt worden door die Regeringsleiders die zich laten leiden door de leugens die door Satan in hun zielen verankerd werden. 

Satan en zijn demonen zijn zeer machtig. Geloof niet één minuut dat het gemakkelijk is om de greep te verslappen die zij hebben op iemand die hen heeft toegestaan in hun zielen binnen te komen. Zij zullen niet gemakkelijk opgeven en zullen zielen die zich om hulp tot Mij willen keren, hun Jezus, weerhouden door hen hulpeloos te maken.

Deze zielen zullen het een kwelling vinden om te bidden. De woorden willen niet uit hun mond komen. Zij zullen een totale afkeer voelen voor gedachten aan Mij. Hoe zij ook proberen, het zal een moeilijke taak zijn.

Tot diegenen die zeggen dat zij goede mensen zijn, die anderen geen kwaad doen, maar die Mij, Jezus, niet in hun levens aanvaarden, weet dit. Jullie zijn geen volgelingen van Christus. Indien jullie niet tot Mij komen, kunnen jullie niet toegelaten worden in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan is voorbereiding vereist. Satan kan zo snel  handelen om zielen te verwarren dat velen onbewust zijn meegenomen.

Deze tijden van grote onrust in de wereld en gebrek aan bewustzijn van Mijn Vader, God de Schepper van alle dingen, kan slechts uitmonden in een ding.

In een catastrofe. Kastijding zal over de wereld neerkomen om de mensheid te redden, om de mensheid te zuiveren.

Als mensen weigeren te luisteren, zullen zij de Waarheid niet horen.

De Waarheid zal redden, niet alleen hun levens op aarde, maar zij zal hun het Eeuwig Leven geven.

Nalaten de Waarheid te aanvaarden, heeft als resultaat de dood, zowel naar lichaam als naar ziel.

De tijd is gekomen voor de mensheid om een keuze te maken. Ik kan de mensen niet dwingen Mij te volgen. Want ondanks al de geschenken, de genaden en de wonderen die hun zullen gegeven worden, zullen zij toch nog hun rug keren.

Ondanks al Mijn Grote Barmhartigheid zullen sommigen toch nog de dood verkiezen boven het leven.

Jullie Jezus