573 - De Maagd Maria:  Vele leiders van de Kerk van mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar.
Dinsdag 2 oktober 2012, 15.30 u.

Mijn kind, de manoeuvres om de Naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te

Mijn kind, de manoeuvres om de Naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus te beledigen, nemen toe.

Het is niet genoeg Hem te ontkennen, velen willen Zijn beeld beschadigen in de geesten van hen die in Hem geloven.

De kruisiging van het Lichaam van mijn Zoon, de kruisiging van Zijn Kerk, escaleert.

Velen leiders van de Kerk van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen de Heilige Naam van Mijn Zoon niet langer in het openbaar. De moed ontbreekt hun om het Lichaam van Mijn Zoon, Zijn Kerk op aarde, te verdedigen.

Velen willen geen ongewenste aandacht trekken omwille van de zonden van priesters in het verleden. Velen hebben gewoonweg niet het sterke geloof dat vereist is om een ware getuige te zijn van de waarheid vervat in de leer van Mijn Zoon.

Zo velen in de wereld geloven niet in het bestaan van Mijn Zoon en dat doet Hem wenen.

Zovelen die de waarheid wel kennen, denken dat het aanvaardbaar is om een gebrek aan eerbied te tonen door te luisteren naar godslastering en zij blijven vooralsnog zwijgen

Kinderen, jullie moeten de waarheid van de kruisiging van Mijn Zoon openlijk en zonder vrees bevestigen. Mensen zullen luisteren. Jullie zullen gehoord worden. Indien elke dienaar van Mijn Zoon zou blijven zwijgen, wie zal er dan van Mijn Zoon spreken?

Wie zal Zijn heilig woord verspreiden in deze tijd waarin zoveel kinderen van God het bestaan van God ontkennen?

Zeer spoedig zullen zij geen verontschuldiging meer hebben. Wanneer zij de staat van hun zielen zullen zien zullen zij voor het eerst begrijpen dat zij een ziel hebben.

Bid opdat zij daarna sterker mogen zijn en dat zij ware soldaten van Christus worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding