572 – De Liefde van God, die eens door een mens is gevoeld, is iets waar niemand nog zonder kan leven.
Maandag 1 oktober 2012, 16.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten aanvaarden dat wanneer Mijn volgelingen deze boodschappen geloven, deze hun van tijd tot tijd zielenleed zullen berokkenen. 

Velen zullen zich verheugen wanneer zij Mijn heilig woord lezen en zij zullen het als een wonder aanvaarden.

Anderen zullen Mijn boodschappen ook aanvaarden, maar op bepaalde dagen zullen zij zich verscheurd voelen door twijfels die hen zullen overvallen. Deze twijfels zijn natuurlijk.

Nog anderen zullen zich steeds weer de vraag stellen of ze werkelijk van de Hemel komen.

Dan zullen zij vol smart zijn omdat zij weten dat hun levens op het punt staan te veranderen en zij getuigen zullen zijn van de Tweede Komst.

Dat wil zeggen dat het leven dat zij tot nu toe geleefd hebben, onherkenbaar zal veranderen.

Voor velen is dat angstaanjagend omdat zij zich willen vastklampen aan hun oude  zelfgenoegzame levens hoe ongelukkig zij ook waren.

Vrees voor de toekomst, vrees voor God en vrees voor Satans leger kwellen hen. Maar alhoewel Mijn boodschappen hun harten angst kunnen inboezemen, toch geven zij bij momenten ook troost.

Maar één ding is zeker. Zij zullen Mijn Heilige Geest in hun zielen voelen en eens dat gebeurt zullen zij vertrouwd geraken met Gods Liefde.

De Liefde van God, die eens door een mens is gevoeld, is iets waar niemand nog zonder kan leven. Zij brengt vrede. Dus hoe angstig jullie, Mijn volgelingen, ook mogen zijn, jullie moeten onthouden dat Ik, jullie Jezus, jullie nooit in de steek laat. Jullie zijn de Mijnen.

Ik ben het Leven in jullie zielen. Door Mij zullen jullie gered zijn. Ik ben vol barmhartigheid voor de zielen zich tot Mij keren om hulp. Ik zal jullie niet laten lijden door toedoen van Satans volgelingen. Ik zal jullie bedekken met Mijn Kostbaar Bloed. Jullie hebben niets te vrezen.

Integendeel, jullie krijgen de genaden om jullie zelf voor te bereiden. Nu moeten jullie dapper zijn, laat niet toe dat twijfels jullie liefde voor Mij vertroebelen of jullie blind maken voor de waarheid van deze boodschappen.

Zij zijn Mijn geschenk voor jullie. Zij worden jullie gegeven opdat jullie zouden beschermd zijn en behoed blijven voor alle kwaad.

Vraag Mij altijd jullie angsten te bedaren, want zij worden door de duivel als zaden van ontevredenheid in jullie geesten geplant met de bedoeling jullie  te laten afdwalen.

Ik zegen jullie. Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie Mijn bescherming. Vertrouw altijd op Mij.

Jullie Jezus