571 - Vandaag zijn zoveel mensen geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking.
Zaterdag 29 september 2012, 23.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat veel mensen in de wereld geloven dat hun sterfelijkheid onzeker is?

Vandaag zijn zoveel mensen geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking. 

Velen onder hen die grote erkenning en succes zoeken en bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de roem is waarnaar zij moeten streven en die hun gelukkig zal maken.

Heel weinig van hun tijd besteden zij aan wat werkelijk van belang is. Door hun onverzadigbaar verlangen om roemvol te schitteren in de wereld, vertrappelen zij anderen om te bereiken wat zij willen. 

Hun ijdelheid wordt gevoed door de ontspanningswereld en de media en zij oogsten applaus in hun jacht op eigen perfectie.

Dat is waarvoor gewone mensen zich vandaag inspannen. Openlijk bewonderen zij dergelijke ambitie en dat wordt zoals een religie. Zij verafgoden diegenen die zulke hoogten bereiken en beginnen dan hun levens te imiteren.

Geen enkele keer overwegen zij of zulke dingen wel echt van belang zijn. Zij staan nooit stil  om zichzelf af te vragen: “Is het dat waaruit mijn leven moet bestaan?”

In de meeste gevallen geloven zij niet in God, want indien zij dat zouden doen, dan zouden zij weten hoe onaangenaam het is in Gods ogen om op die manier ophemeling na te streven.

Wanneer iemand constant op zoek is naar aandacht en ophemeling en geobsedeerd is door het imago dat hij naar de wereld toe wil portretteren, dan begrijpt hij niet van hoe korte duur die weg is. Die zal met de tijd verdwijnen en dan zullen zij leeg achterblijven zonder liefde om met anderen te delen.

Zij besteden zoveel tijd aan hun eigenliefde dat zij geen ruimte zullen hebben om iemand anders lief te hebben. Zij plaatsen hun eigen noden voor die van anderen. Zij zullen alles doen, inclusief handelingen die God beledigen, om zelfverheerlijking te bereiken.

Aan deze generatie werden zoveel leugens verteld over hoe hun leven te leven. Zij worden aangemoedigd door een wereld die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en ambitie die grote bewondering meebrengen, de belangrijkste zaken zijn om na te streven.

Hoe weinig weten ze. Hoe zullen zij geschokt zijn wanneer zij ontdekken hoe verkeerd zij waren.

Mensen die zo’n leven leiden zullen ontgoocheld zijn wanneer hun begeerten niet vervuld worden. Geen enkele handeling, veroorzaakt door hun geobsedeerde eigen ambitie, om zich meer genoegens te verschaffen, zal hun vrede geven.

Bid opdat mensen spoedig zouden beseffen dat het najagen van roem en zelfverheerlijking slechts voor een korte tijd voldoening schenkt.

Er is slechts één doel waarnaar jullie zouden moeten streven en dat is het volgen van de onderrichtingen van de Heer.

Wanneer jullie dat doen zullen jullie in vrede zijn.

Dan kunnen jullie nog altijd genieten van de aangename dingen in de wereld, maar jullie zullen begrijpen wat werkelijk belangrijk is.

Veel jonge mensen hechten toch zoveel waarde aan hoe zij bij anderen overkomen. De druk die zij ondervinden om hun levens te leiden met het najagen van dezelfde doelen als die van beroemdheden die zij bewonderen, beschadigt hun zielen.

Het sluit de werkelijkheid uit van wat God behaagt.

Het sluit de waarheid uit.

Alleen de waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en zal hun vrede, liefde, vreugde en geluk schenken.

Ik Ben het Leven dat zij zoeken.

In Mij zullen zij een glorierijk leven vinden.

Dat is de glorie die zij moeten zoeken.

Want indien zij zich tot Mij keren zullen zij een leven van grote glorie vinden in het Nieuw Paradijs.

Dat is de enige glorie die hun onuitsprekelijke vreugde zal brengen.

Jullie Jezus