570 - Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen.
Zaterdag 29 september 2012, 19.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet allen die geloven in Mij, Jezus Christus, zeggen dat zij nu moeten wakker worden en hun levens in Mij leven.  

Deze boodschappen zijn niet enkel gegeven voor diegenen te waarschuwen die niet in Christus de Verlosser van de mensheid geloven, zij zijn ook voor diegenen bestemd, die in God geloven.

Gelovigen moeten zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de waarheid kennen.

Jullie die zeggen de waarheid van Mijn Leer te kennen, jullie mogen nooit zelfgenoegzaam worden. Indien jullie dat wel doen dan kan dat betekenen dat jullie het werk verwaarlozen dat nodig is om jullie zielen te heiligen.

Gelovigen kunnen verward zijn omtrent Mijn Leer. Zo velen begrijpen de betekenis niet van Mijn Tweede Komst.

Velen van Mijn volgelingen denken dat die inhoudt dat heel de mensheid waar dan ook ervan op de hoogte zal zijn en dat zij door Mijn barmhartigheid zullen gered worden.

O, hoe verlang Ik dat dit zou waar zijn. Hoe zou Mij dat eindelijk verlichting geven.

Helaas, velen zullen niet voorbereid zijn. Velen zullen weigeren om naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Zodoende zullen zij verzuimen zich gepast voor te bereiden. 

Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Jullie gelovigen die zeggen te geloven in de waarheid die opgetekend staat in de Heilige Bijbel, weet dit: het was gemakkelijk voor jullie om te geloven wat daarin werd geprofeteerd en reeds gebeurd is. Het is echter niet zo gemakkelijk om de profetieŽn van de toekomst te erkennen waarvan de mensheid nog getuige moet zijn. 

Aanvaard eveneens het feit dat goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om jullie voor te bereiden. Geloof erin dat die voorbereiding juist nu plaatsvindt.

Wees te allen tijde waakzaam. Verwerp Mij in deze tijd niet want dit is de tijd van de voorbereidingen.

Wees dankbaar dat jullie dat grote geschenk gegeven wordt.

Jullie geliefde Jezus