569 - Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.
Vrijdag 28 september 2012, 22.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grote veranderingen in de wereld die voorzegd werden in afwachting van Mijn Tweede Komst, zullen zich nu één voor één ontvouwen.

De tijd van de bedriegers die zullen beweren in Mijn Naam te komen en zichzelf aan de wereld bekendmaken is zeer nabij.

Veel mensen zullen bedot worden door te geloven in deze valse profeten want zij zullen zichzelf met grote praal aankondigen.

Maar één onder hen zal velen misleiden want hij zal zichzelf op een nederige wijze voorstellen als de koning, om zo de mensen ervan te overtuigen dat hij Mij is, Jezus Christus.

Deze man zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.

Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.

Hij zal beschouwd worden als een begaafde vredestichter zoals Ik jullie gezegd heb. Zijn mooidoenerij zal een mystiek imago vertonen dat van goddelijke oorsprong lijkt te zijn.

Zijn knappe uiterlijk en zijn aantrekkelijke persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.

Hij zal weldra aan de wereld geopenbaard worden en zijn optreden zal plotseling gebeuren.

Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een einde zal maken aan de oorlog in het Midden-Oosten, worden in vele delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden waarom deze valse Messias zo gemakkelijk zal aanvaard worden.

Na een tijdje zal zijn aantrekkingskracht zich verspreiden. De media zullen zijn diplomatieke bekwaamheden prijzen en zijn aanhang zal groot zijn.

Dat is de man die zeggen zal dat hij de Messias is. Hij zal iedereen zeggen dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is om zijn Tweede Komst aan te kondigen.

Hij is de Antichrist.

Laat jullie geen moment voor de gek houden. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om de mensheid te redden. Maar weet dit: deze keer zal Ik niet in het vlees terugkomen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden door deze boodschappen, maar Ik zal jullie dag noch uur meedelen, want die ken Ik niet. Alleen Mijn Vader kent de tijd.

Ik zal Mijn Tweede Komst aankondigen voor het teken van Mijn komst dat in de lucht zal verschijnen over de hele wereld.

Om het even wie beweert Jezus Christus te zijn en die op de aarde rondwandelt als een mens, is een leugenaar.

Loop weg want hij zal onnoemelijke ellende en lijden brengen. Zijn bedrog zal zielen sussen in een valse liefde voor God. Hij zal de waarheid verdraaien. Zij die hem volgen verkeren in groot gevaar.

Jullie Jezus