568 – Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen.
Donderdag 27 september 2012, 09.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de missie om deze twee miljard zielen te redden die Mijn  barmhartigheid zullen weigeren, moet deel uitmaken van het dagelijks gebed van al diegenen die zichzelf een kruisvaarder van God noemen.

Vele wonderen zullen tot gevolg hebben dat aan een groot deel van de mensheid het geschenk van de verlossing en de toegang tot het Nieuw Paradijs gegeven wordt.

De hunker in Mijn Heilig Hart is pijnlijk omwille van deze verloren zielen. Dat is de reden waarom Mijn leerlingen vurig moeten bidden opdat zij allen als één familie zouden kunnen verenigd worden in het Nieuw Tijdperk, want indien Mijn familie uit elkaar gehaald is, zal dat Mij vreselijk lijden bezorgen.

Ik doe een oproep tot jullie allen om deze zielen, die de aanvaarding van God koppig zullen verwerpen, te redden door het bidden van dit

Kruistochtgebed (79) voor 2 miljard verloren zielen.

O lieve Jezus, ik smeek U om Uw barmhartigheid uit te storten over de verloren zielen.

Vergeef hun dat zij U verwerpen en gebruik mijn gebed en lijden opdat U, door Uw barmhartigheid, over hen de genaden kan uitstorten die zij nodig hebben om hun zielen te heiligen.

Ik vraag U om de gave van genade voor hun zielen.

Ik vraag U hun harten te openen zodat zij tot U zullen gaan en U vragen hen te vervullen van de Heilige Geest, opdat zij de waarheid van Uw liefde zouden kunnen aanvaarden om samen met U en heel Gods familie voor altijd te leven.  Amen.

Voor veel mensen is het moeilijk om Gods barmhartigheid te aanvaarden. Dat komt door de macht die Satan over hen uitoefent, alleen weten zij dat zelf in vele gevallen niet.

In sommige gevallen nochtans hebben zij geen enkele twijfel omtrent het bestaan van God, toch kiezen zij voor Satan in het volle besef dat God bestaat en hen schiep.

Zij keren hun rug naar Gods Koninkrijk.

Het koninkrijk dat zij kiezen is dat wat Satan hun beloofde. Zij geloven dat dit koninkrijk, op het einde der tijden, grote weelde en grote wonderen zal bieden en dat het een schitterende wereld zal zijn. Dat zal echter niet het geval zijn. Al wat zij zullen vinden zal een grote vuurzee zijn waar zij zullen lijden door toedoen van de duivel. Hij zal hen eeuwig kwellen en zij zullen die pijn elke seconde ondergaan want zij kan nooit eindigen.

Nu weten jullie waarom Ik zo’n ondraaglijk lijden doorsta, want alleen al de gedachte aan de pijnen die zulke zielen wachten, is te veel om te dragen.

Alleen jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn barmhartigheid kunnen hun enige hoop bieden.

Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus