567 - Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de dood
Woensdag 26 september 2012, 22.12 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik sta dit intens lichamelijk lijden bij jou toe om vandaag nog meer zielen te redden. Offer deze pijn voor die uitgekozen zielen die jij Mij moet helpen terug te winnen. Deze pijn zal niet lang duren maar weet dat wanneer je ervan bevrijd bent, vele zielen gered werden van het vuur van de hel en nu in het vagevuur wachten op hun zuivering.

Als een offerziel moet jij aanvaarden dat Ik jou momenten van lijden kan toestaan om de zielen van Gods kinderen te helpen redden. Eens zul jij deze zielen ontmoeten en dan zal je begrijpen hoeveel geluk dit Mijn Vader geeft. Weet dat wanneer jij lijdt, Ik met jou meelijd om jouw pijnen te verzachten. Jij bent niet alleen. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet kunt ademen, dan is dat hetzelfde gevoel van verstikking dat gevoeld wordt door zielen die na de dood de rook van het hellevuur tegemoet gaan.

Als de mensen toch maar de waarheid van het leven na de dood kenden. Nadat de zielen het lichaam verlaten, of zij nu in staat van genade zijn of niet, kwelt Satan hun door de macht van de verleiding. Zelfs dan tracht hij de zielen tot zich te trekken. Gebed voor zulke zielen is zeer belangrijk.

Ik trek de zielen naar Mijn Licht. Maar alleen zij die in staat van genade zijn kunnen de macht van Mijn Licht van barmhartigheid verdragen. Indien hun ziel niet zuiver is moeten zij in het vagevuur gelouterd worden.

In het vagevuur zijn veel niveaus, Mijn dochter, en afhankelijk van de zonden die door de ziel begaan zijn, zullen zij gevuld worden met het zuiverend vuur van de Heilige Geest.

Het vagevuur is pijnlijk voor de ziel en zij die daar een tijd moeten doorbrengen voelen het aan als een fysieke pijn alsof zij nog steeds leefden.

Laat niemand de offers onderschatten die nodig zijn om hun zielen te bewaren in een toestand die Mijn Vaders Koninkrijk waardig is.

Mijn Vader bemint al Zijn kinderen, maar zielen moeten het recht verwerven om geschikt te zijn om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Om waardig te zijn moeten zij zichzelf redden in Mijn ogen terwijl zij nog leven. Zij moeten berouw hebben over hun zonden met een oprecht hart.

Zelfs op het moment van de dood kan een zondaar Mijn grote barmhartigheid benutten door Mij te vragen hem zijn zonden te vergeven.

Ik zal hem vastgrijpen en hem in Mijn armen nemen. Dan zal Ik Mijn barmhartigheid over hem uitstorten en hem bij de hand nemen naar de poorten van het Paradijs.

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie leven. Niet na de dood.

Jullie Jezus