565 - Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de duivel te beschermen.
Dinsdag 25 september 2012, 00.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel hebben dat dit werk - wanneer het goed lijkt te gaan – ook maar voor één moment aan de gesel van de duivel zal ontsnappen. Hij is woedend. Hij hakt in op elke taak die jij onderneemt, veroorzaakt  problemen en belemmeringen, die jou teleurgesteld en hulpeloos achterlaten.

Zoveel mensen zijn blind voor de gesel die hij op de mensheid loslaat. Omdat zij hem niet kunnen zien geloven zij dat hij niet bestaat. Zij die de weg voor hem vrijmaken door de zonde en hem in hun zielen toelaten zullen het onmogelijk vinden om zichzelf los te maken van de verschrikkelijke pijn en ontevredenheid die hij in hun levens zal brengen.

Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de duivel te beschermen.

Als eerste, het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt indien jullie oprecht berouw hebben. Voor niet-katholieken: aanvaard alstublieft het geschenk van de volle aflaat in kruistochtgebed 24 dat aan de wereld gegeven werd door deze missie.  

De tweede manier: de dagelijkse devotie tot Mijn Moeder die de macht gekregen heeft om Satan te verpletteren. Haar heilige Rozenkrans is een belangrijk schild dat jullie en jullie familie zal beschutten, weg van zijn boze blik.

De laatste is de staat van genade die jullie kunnen bereiken door de regelmatige communicatie met Mij door Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie. 

De vele mensen die willen ontsnappen uit Satans klauwen en die in hun hart weten dat zij meegezogen zijn in een draaikolk van kwaad, moeten zich tot Mij keren en Mij vragen hun te helpen door dit speciale

Kruistochtgebed (78) - Red mij van het kwaad.

O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan.

Neem mij in Uw Hart wanneer ik al mijn getrouwheid

aan hem en zijn zondige wegen loslaat.

Ik doe afstand van  mijn wil en kom voor U op mijn knieën

met een nederig en berouwvol hart.

Ik leg mijn leven in Uw heilige armen.

Red mij van het kwaad.

Bevrijd mij en neem mij mee

in Uw veilige haven van bescherming,

nu en voor altijd.

Amen.

Jullie Jezus