564 - Elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk lief
Maandag 24 september 2012, 15.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk lief. 

Hoe wekt het Mijn afkeer op de hypocrisie te moeten aanschouwen van diegenen die beweren vrome volgelingen van God te zijn.

Deze mensen dreigen diegenen te doden die het niet met hen eens zijn en vermoorden diegenen die hun goden beledigen.

Het is een zonde om een ander te haten. Het is een doodzonde een ander te vermoorden of te proberen om een andere ziel dodelijk te verwonden in naam van de religie.

Weten jullie niet dat indien jullie snel zijn om anderen tot de dood te veroordelen omdat zij God beledigen, dat jullie de wetten van God niet naleven?

Ik doe een oproep tot alle godsdiensten en gezindten die beweren in God te geloven. Indien jullie in God geloven dan moeten jullie liefde betonen tot anderen, zelfs indien zij jullie kwellen of beledigen.

Vele wegen leiden naar Mijn Vader, maar er is slechts één God. De ware God is de Schepper van de wereld en jullie kunnen enkel in Zijn Koninkrijk toegelaten worden wanneer jullie je naaste liefhebben en dat sluit ook jullie vijanden in.

Het is heel gemakkelijk om een ander te haten want boze geesten teisteren en kwellen Gods kinderen elke seconde. Hoe verheugt de duivel zich wanneer een gelovig mens, die openlijk belijdt in God te geloven, aanzet tot haat en die geen twee keer nadenkt over het vermoorden van hen waarvan hij gelooft dat zij zijn vijanden zijn.

Niemand zal ontsnappen aan de kastijding indien hij anderen doodt. Niemand zal toegelaten worden in het Nieuw Paradijs indien hij een ander vermoordt in de Naam van Mijn Vader.

Het kan wellicht moeilijk zijn en pijn doen wanneer iemand jullie geloof beledigt, maar jullie moeten voor hen bidden en nooit het gebod vergeten “Gij zult niet doden”.

De geboden van Mijn Vader zijn heel eenvoudig. Zij zijn helder. Zij hebben het niet nodig omschreven te worden maar wee de mens die de wetten van Mijn Vader overtreedt. 

Jullie Jezus