562 - Zoveel mensen zijn op zoek naar de Waarheid en kunnen haar niet vinden.
Zondag 23 september 2012, 9.00 u.

Mijn innig geliefde dochter, er komt een tijd wanneer een mens zichzelf moet afvragen – wie ben ik en waarom leef ik?

Het enige antwoord dat hem vrede zal brengen is wanneer hij begrijpt dat hij een kind is van God.

Liever dan de waarheid te ontkennen, omwille van de druk die uitgeoefend wordt door diegenen die de spot drijven met wie in God geloven, moet hij eerlijk zijn met zichzelf.

Hij weet dat de liefde die hij voelt van God komt.

Hij weet in zijn hart dat de ellende die hij gewaar wordt in duisternis en wanhoop, van de andere kant komt. De donkere kant.

Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen haar niet vinden.

Alhoewel de waarheid opgetekend staat in de Bijbel kunnen velen niet aanvaarden dat de Heilige Schrift alle antwoorden bevat die zij zoeken.

Jullie moeten de waarheid omarmen en er uit alle macht aan vasthouden ook ten koste van jullie leven want zij is jullie weg naar verlossing.

Veel mensen zullen al doen wat mogelijk is om de waarheid te ontkennen. Meestal gebruiken zij hun menselijk verstand om de waarheid uiteen te rukken en jullie te doen geloven in een leugen.

Elk argument zal benut worden om de waarheid van God te ontkennen. Die argumenten zullen zo overtuigend klinken dat veel gelovigen het moeilijk zullen vinden om de waarheid te verdedigen.

Jullie geloof zal de test van die tijd doorstaan maar alleen indien jullie Mij toelaten jullie dag en nacht te leiden.

Opdat Ik jullie kan leiden mogen jullie nooit jullie ogen van Mij weghouden maar op Mij vertrouwen  voor ondersteuning.

Spreek met Mij. Neem contact met Mij op gelijk welk moment van de dag, in de auto, op het werk, op school of in jullie kerk. Het maakt niet uit waar, want jullie kunnen Mij op elk moment aanroepen en Ik zal antwoorden.

Dit pad, de weg naar de Calvarieberg is het aandeel van Mijn volgelingen. Het is een heel moeilijke heuvel om te beklimmen. Jullie moeten de inzinkingen doorstaan en de pijn van de verwerping door diegenen die jullie recht niet erkennen om jullie godsdienst te beoefenen. De top van de berg moet jullie doelwit zijn. Alleen wanneer jullie de top bereiken zullen jullie vrede vinden.

Houd vol, Mijn geliefde volgelingen, en jullie zullen Mijn Liefde zodanig voelen dat zij jullie een kracht zal verlenen die jullie nooit voor mogelijk hielden.

Ik bemin jullie. Ik wandel met jullie. Ik laat jullie nooit in de steek. Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus