561 - De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie werpen.
Maandag 24 september 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je verwittigen voor de valse profeten die deze missie proberen te verstoren.

Zo veel arme misleide zielen, die geloven dat zij goddelijke boodschappen ontvangen, zijn door de duivel op een dwaalspoor gebracht.

Hij doet dat door op rooftocht te gaan naar hun liefde voor Mij en heeft het in het bijzonder gemunt op heilige vrome zielen.

Om het even welke persoon die jou zegt een hemelse boodschap te hebben ontvangen die jou opdraagt om een boodschap van Mij te veranderen of te verbeteren is een leugenaar.

Dat is niet de wijze waarop Ik mededelingen van de Hemel toelaat. De enige boodschappen die Ik toesta om te worden meegedeeld van de ene ziener aan de andere zijn boodschappen van steun en liefde, maar alleen indien dat nodig is.

Boodschappen ontvangen door ware profeten of uitverkoren zielen zijn waar of onwaar.

Er bestaat geen tussenweg. De Hemel zou nooit een boodschap sturen om een andere boodschap te weerspreken die door een uitverkoren ziel ontvangen werd vanuit de Hemel.

Wees op je hoede voor valse profeten. Diegenen die niet beseffen dat zij bedrieglijk zijn kunnen verschrikkelijke schade berokkenen wanneer zij in Mijn heilig woord tussenbeide komen. Jij, Mijn dochter, moet je niet inlaten met hen die zeggen te komen in Mijn Naam, tenzij Ik jou anders opdraag.

De valse profeten zijn nu klaar en zullen deze missie plotseling aanvallen. Je moet je niet met hen inlaten.

Wees op je hoede voor deze gevaren want de gevaarlijkste van allen is de man zijn die zal komen en beweren dat hij Mij is.

Wanneer jullie zelf, Mijn leerlingen, toelaten om tot de valse profeet te worden getrokken, dan zullen jullie een gemakkelijke prooi zijn voor de Antichrist en zijn Valse Profeet.

Heb vertrouwen in Mijn heilig woord. Velen onder jullie kunnen nog altijd de waarheid niet aanvaarden en jullie zullen met Mij redetwisten, maar dat zal niets baten. Want de grootste kritiek die jullie op Mij hebben is dat Ik al Gods kinderen bemin, vooral de zondaars.

Ik bemin allen in dezelfde mate. Tot diegenen onder jullie die Mij ervan beschuldigen zondaars te begunstigen, weet dit. Tracht nooit anderen in verwarring te brengen door te zeggen dat Jezus zonde door de vingers ziet. Jullie weten dat dit een leugen is. Ik verafschuw de zonde maar bemin de zondaar.

Jullie Jezus