560 - Moeder van God: Mijn kind, het werd voorzegd dat in de tijden waarin jullie nu leven, de harten van de mensen zullen verharden.
Vrijdag 21 september 2012, 15.05 u.

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

Veel mensen in de wereld van vandaag geven er niet om valse idolen te omarmen zonder enige schuld in hun harten te voelen wanneer zij zo de ene ware God verwerpen.

Mijn kind, het werd voorzegd dat in deze tijden waarin jullie nu leven de harten van de mensen zullen verharden.

Zij zullen zelfs hun eigen familie verwerpen in hun zucht naar genot.

Zij zullen de armen en diegenen die verhongeren verwerpen terwijl zij elke vorm van  eigenbelang in praktijk brengen en zich bezondigen aan gulzigheid.

Die dagen zijn gaande, kinderen. Wanneer de mensen hulpeloos ronddolen, in verwarring, terwijl niets tevreden stelt, zullen zij naar gelijk wat grijpen waarmee zij denken de leegte te kunnen vullen.  Die leegte bestaat omdat zij de waarheid niet volgen, noch trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon.

Zij verafgoden niet alleen valse goden, zij betonen ook hun trouw aan die arme zielen die de zonde promoten alsof het van geen belang is.

Wanneer zij dan in de wereld van vandaag geconfronteerd worden met leugens omtrent Mijn Zoon, dan zijn zij er snel bij om zulke onwaarheden te aanvaarden.

Het wordt aanvaard Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines die de waarheid niet bevatten, bekritiseerd worden, krimpen de mensen in elkaar van angst. Mijn Zoon vrezen zij niet.

Zij hebben geen vrees voor de ene ware God omdat zij Hem niet beminnen. Hun harten zijn gesloten.

Zij blijven een weg volgen die hun geen bemoediging biedt. Integendeel, dit pad laat hen ontevreden en leeg achter.

Hoe ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik voor Mijn Zoon die zij zo hard kwetsen met hun minachting. Hij die zo veel martelingen voor hen doorstaan heeft en gestorven is in het vreselijkste lijden.

Toch begrijpen zij de betekenis van Zijn dood op het kruis nog steeds niet.

Alleen wanneer men Jezus, de Christus, aanvaardt, de ware Messias, dan zal men vrede vinden.

Weldra zal Mijn Zoon hun het bewijs tonen dat zij vragen. Wanneer zij het bewijs zullen gezien hebben, zullen zij de definitieve keuze moeten maken.

Ofwel zullen zij voor Mijn Zoon en de waarheid kiezen, oftewel zullen zij de leugens aanvaarden die hun door de bedrieger toegediend worden.

Bid, kinderen, dat de harten zullen opengaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in staat zal stellen om Zijn barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding