559 - Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was - Zij zullen zeggen dat Ik maar een profeet was.
Donderdag 20 september 2012, 15.16 u.

Ik ben jouw Mystieke Bruidegom en als dusdanig zul jij blijven lijden om zielen te redden.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd dat over de hele wereld leugens over Mij zullen verspreid worden is begonnen.

Zoals Ik je vroeger al vertelde zullen zij leugens verzinnen en onwaarheden voortbrengen over Mij, Jezus Christus, zodat zij Mijn Godheid kunnen ontkennen.

Mijn Godheid is Almachtig.

Ik kwam in het vlees en vernederde Mijzelf op een wijze die mensen niet verwachtten.

Ik kwam niet gekleed als een koning.

Ik ging niet tekeer noch pochte Ik zoals een koning opdat anderen aan Mijn voeten zouden neervallen.  

Ik gaf geen bevelen aan anderen om Mij te bedienen.

Integendeel, Ik kwam om te dienen.

Ik kwam om jullie verlossing af te smeken. Om dat te doen moest Ik Mijzelf vernederen en een mens worden, een arme mens, van nederige afkomst.

Hoewel Ik als mens gekomen was betekende dat niet dat Mijn Godheid op een of andere wijze gecompromitteerd was. Ik was geboren zonder zonde. Het was voor Mij onmogelijk om te zondigen. Ik mag dan wel dezelfde verlangens van het vlees gehad hebben zoals de mensen,  maar Ik beging nooit een zonde want dat kon niet. Ik was zuiver in geest, ziel en lichaam.

Ik was op zo vele manieren zoals de mens. Maar Ik verrees uit de dood.

De leugens die zullen opduiken waarin zij de waarheid van Mijn bestaan zullen ontkennen door een reeks onwaarheden, zullen de aarde nu beginnen te overstromen.

Zij zullen beweren dat Mijn Lichaam nog steeds kan gevonden worden. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat Ik maar een profeet was. Vervolgens zullen zij nog maar eens proberen te bewijzen dat Ik een ketter was. Dat Ik lasterde tegen God. Zij zullen Mijn woorden zoals zij nu aan de wereld gegeven worden in het belachelijke trekken en zich dan van Mij afkeren.

Zij doen dat om twee redenen. Ten eerste om Mijn Godheid te bezoedelen en Mij voor te stellen als maar een gewone mens. Ten tweede om twijfel te zaaien omtrent Mijn rol als de Messias.

Hoe beledigen zij Mijn Naam.

Hoe brengen zij mijn volgelingen in verwarring.

Luister niet naar leugens.

Luister niet wanneer zij jullie ervan trachten te overtuigen dat God het universum niet schiep.

Want al die afleidingen worden ontworpen om jullie geloof te verzwakken en jullie zielen te stelen.

Sluit jullie oren af voor dergelijke kwaadaardigheid. Sluit jullie ogen voor onwaarheden want men zal geen moeite sparen om jullie ervan te overtuigen dat Ik niet de Messias was, de Verlosser en Redder van de mensheid.

Hoe blind zijn ze.

Hoe weinig hebben zij geleerd.

Jullie Jezus.