558 - God de Vader - De tijd van Mijn Zoon versmelt zich met jullie tijd kinderen en weldra zal alles één worden.
Donderdag 20 september 2012, 18.25 u.

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar Mijn kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hun kan laten zien hoezeer zij bemind worden.

Zoveel van Mijn kinderen zijn verstrooid over de hele wereld, toch zijn er zo weinig die hun Vader kennen. Hun Schepper.

Aan diegenen die Mij niet kennen moet gezegd worden dat Ik hun niet in de steek zal laten.

Ik zal opstaan tegen de boze krachten en de koning van de leugens, het Beest, en deze vreselijke gesel uit het bestaan wegvagen.

Alleen wanneer de omvang van het kwaad zal teruggedrongen zijn, kunnen Mijn kinderen de waarheid zien.

Kinderen, wees niet bezorgd want jullie gebeden raken Mijn Hart en door jullie verzoeken zal Ik vele van Mijn kinderen redden die in duisternis zijn.

Mijn missie om Mijn geliefde Zoon te zenden, om Mijn Koninkrijk op te eisen, is nu stevig gevestigd, al mogen velen zich daarvan niet bewust zijn.

De tijd van Mijn Zoon versmelt zich met jullie tijd, kinderen, en weldra zal alles één worden.

De tijd voor het Nieuw Paradijs werd vastgelegd en alles is uitgestippeld voor het nieuwe huis van Mijn kinderen, de nieuwe wereld.

Vanuit de Hemel doe Ik een oproep tot jullie om jullie dringend te verzoeken op Mijn Zoon te  vertrouwen, op Zijn grote barmhartigheid en Zijn belofte om dit verbond te vervullen.

Verwijder alle twijfels die mogelijk blijven hangen want zij verhinderen jullie om naar ware vrede te zoeken.

Zij verhinderen Mijn genaden die Ik over jullie wil uitstorten om jullie te beschermen in die laatste overblijvende periode waarin Satan de aarde controleert. Zijn tijd is bijna ten einde. Dan zal het nieuwe begin oprijzen.

Ik wacht met liefde op de terugkeer van Mijn kinderen in Mijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het Nieuw Paradijs. Dat is wat altijd de bedoeling was.

Ik bemin jullie. Vertrouw Mijn Zoon en verwacht Mijn oproep.

Jullie Vader

God de Allerhoogste