557 - Eerst vindt bekering plaats - Dan de vervolging - Vervolgens de Redding – In die volgorde.
Woensdag 19 september 2012, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in de wereld doet zich nu een grote verandering voor en het licht van Mijn barmhartigheid komt naderbij.

Laat niemand ervan uitgaan dat wat Ik zeg dat te gebeuren staat niet zal plaatsvinden.

Ik spreek alleen de waarheid, dus moeten jullie Mij vertrouwen.

Mijn Heilige Geest daalt nu snel neer over de mensheid om haar voor te bereiden op Mijn grote barmhartigheid.

Dat niemand het nalaat om zich voor te bereiden of Mijn woord te verspreiden zodat zielen kunnen gered worden.

Alles is goed nu, Mijn dochter, omdat alles nu klaar is om Mijn woord te verspreiden zoals een veldbloem die wortel zal schieten in elke natie.

De zoete geur van Mijn liefdesgeschenk wordt zelfs waargenomen door mensen met een klein geloof. Want zij zijn zich bewust van een verandering en een verschuiving, maar begrijpen niet wat er gaande is.

Zeg hen dat de Heer God, Koning van Barmhartigheid, zich klaar maakt om voor de tweede keer terug te komen om hun te redden.

Mijn Verbond nadert het stadium waarin eerst de bekering plaatsvindt. Dan de vervolging. Vervolgens de redding. In die volgorde.

Vertrouw Mij en bereid jullie voor, want de tijd van de bekering van een groot deel van de mensheid is nabij.

Vele hindernissen worden op jullie weg jullie geplaatst, Mijn volgelingen. Dit is wat jullie moeten doen:

Ga rechtdoor.  Volg Mij op de weg en blijf waardig ongeacht welke beledigingen jullie naar het hoofd geslingerd worden. Door zo te handelen en jullie niet in te laten met het Beest dat door anderen werkt om jullie aan je geloof te doen twijfelen, verslaan jullie hem.

Dat is de reden waarom Ik bleef zwijgen en nauwelijks antwoord gaf aan Mijn aanklagers, Mijn beulen. Want anders zou Ik Satan macht gegeven hebben.

Mijn dood vernietigde de macht die hij had over Gods kinderen. Toen verloor hij zijn macht om alle zielen te stelen.

Nu Ik zeer spoedig wederkom zal hij alle macht verliezen. Maar tot dan zal hij zielen blijven stelen.

Wees sterk. Wees kalm. Wees moedig. Ik ben met jullie. Wanneer jullie je wil overleveren en Mij volledig vertrouwen, zullen jullie veilig zijn.

Jullie Jezus