556 - Ik ben niet de Mensenzoon zoals de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.
Dinsdag 18 september 2012, 17.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is een zeer zware weg geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie volgen.

Zij worden belachelijk gemaakt door hen wier meningen zij waarderen.

Zij worden bespot door diegenen die beweren geestelijk rijp te zijn en zij worden uitgespuwd door hen die Mij, Jezus Christus, ontkennen.

Zij moeten de doornenkroon aanvaarden en de nederigheid die nodig is om in Mijn heilige Naam de pijn van het lijden te verdragen.

Laat niemand het doornige pad naar eeuwige redding onderschatten.

Indien jullie de kwelling doorstaan zullen jullie vlug gezuiverd zijn en dan zullen jullie in staat zijn anderen te helpen wier zuivering slechts zal plaatsvinden na de Waarschuwing.

Er zullen tijden komen, Mijn geliefde leerlingen, dat leugens in jullie geesten zullen geplant worden door andere mensen die willen dat jullie Mijn missie verlaten.

Jullie moeten slechts vastberaden, beleefd en stilzwijgend blijven wanneer jullie te maken hebben met deze vervolging. 

Begin niet te argumenteren of te proberen de authenticiteit van Mijn heilig woord te bewijzen want jullie zullen struikelen en dan zullen jullie vallen.

Dan zal het gebeuren dat jullie geschopt worden en het moeilijk zullen vinden om Mijn heilig woord verder te blijven promoten. Met andere woorden, jullie zullen vastzitten. Dan zal er verwarring intreden en in sommige gevallen zullen jullie Mij de rug toekeren.

Vele van Mijn volgelingen, die hun kruis opnamen om Mij te volgen in deze missie om zielen te redden, zouden dan hun moeilijke weg niet kunnen voortzetten.

Sommigen hebben anderen toegestaan zaden van twijfel in hun geest te planten.

Anderen geloofden de leugens die hun verteld werden tot ontkenning van Mijn laatste heilige missie op aarde, namelijk de mensheid op Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Alleen diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, met een diepe trouw jegens Mij en die de rol van het lijden begrijpen bij het redden van zielen, hadden het weerstandsvermogen om voort te gaan.

Het is niet gemakkelijk om Mij, jullie Jezus, te volgen. Terwijl het volgen van Mijn leer jullie dichter brengt tot Mijn Heilig Hart, toch is het pas wanneer jullie je overgeven aan de realiteit van het kruis, dat jullie jezelf werkelijk Mijn leerlingen kunnen noemen.

Vele arme zielen geloven dat zij grote macht zullen ontvangen, grote glorie en erkenning in de wereld wanneer jullie Mijn oproep beantwoorden. Dat is niet het geval. 

Ik ben een lijdend slachtoffer en daarin ligt Mijn macht over Satan.

Ik ben niet de Mensenzoon zoals de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.  Ik kies onwaardige zielen om Mijn boodschappen over te brengen.

Ik roep de armste, de zachtmoedigste en de grootste zondaars omdat Ik jullie moet tonen dat jullie in Mijn ogen allemaal gelijk zijn. Maar het zullen enkel zij zijn die aanvaarden dat alleen wie nederig zijn van hart en ziel door Mij kunnen omarmd worden en dat zij het zijn die vlug naar geestelijke volmaaktheid zullen wandelen.

Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie in heerlijkheid in het Nieuw Paradijs doen opstaan.

Aanvaard de waarheid van Mijn Godheid daarin dat Ik Mijzelf nooit zal verheerlijken door Mijn ware profeten en dat zij evenmin eerbetuiging zullen zoeken in Mijn Naam.

Kom nu naar Mij met vertrouwen en overgave zodat Ik jullie tot de Mijnen kan maken.

Jullie Jezus