555 - Een Protestantse natie, Groot BrittanniŽ, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn Wegen.
Maandag 17 september, 21.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang ernaar jullie een wonder bekend te maken dat Ik gepland heb.

Een protestantse natie, Groot-BrittanniŽ, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn wegen, Mijn leer en de waarheid.

Reeds zolang heeft dit christelijk land Gods wetten aangepast en gewijzigd om hun hovaardige wegen te dienen.

Eens een groot christelijk land, hebben zij doorheen de eeuwen tegen de wetten van God gezondigd en zichzelf ervan overtuigd dat zij de wetten navolgden die door Mijn Kerk op aarde werden ingesteld.

De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw die door christelijke leiders in Groot-BrittanniŽ betoond werden, in confrontatie met tegenspoed, hebben hen dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht.

Dit land zal zich bekeren en de waarheid zal miljoenen redden.

De Antichrist en zijn vele aanhangers hebben veel mensen in machtsposities in dit land beÔnvloed, maar zij zullen er niet in slagen Gods kinderen te ontvreemden.

Mijn volgelingen zullen zich over alle kerken heen verenigen in geheel Groot-BrittanniŽ en Ik zal hen in Mijn heilige armen omhullen.

Zij zullen een machtige kracht worden in Mijn leger en het opzet om hen te verenigen heeft een aanvang genomen.

Hier is een special kruistochtgebed voor Gods kinderen in Groot-BrittanniŽ.

Kruistochtgebed (77) voor Groot-BrittanniŽ

O Hooghemelse Vader, God, Schepper van de mensen, alstublieft luister naar mijn gebed.

Ik smeek U om Groot-BrittanniŽ te redden uit de klauwen van kwaad en dictatuur.

Ik vraag U ons allen te verenigen, vanuit alle religies, geloofsovertuigingen en gelaatskleuren, als ťťn familie in Uw ogen.

Geef ons de kracht ons te verenigen in weerwil van welke wetten ook die ingevoerd zijn om Uw Leer te verbieden.

Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten en te helpen bij de redding van al Uw kinderen door onze gebeden. 

Breng al mijn broeders en zusters bijeen in eenheid om hulde te brengen aan Uw belofte om ons eeuwig leven te geven en toegang tot Uw Paradijs. Amen

Tot de kinderen van Groot-BrittanniŽ zeg Ik: weldra zal de bekering die jullie land zal omhullen jullie grote genaden brengen.

Dan zullen jullie helpen samen met andere landen om Mijn leger te leiden naar Mijn Glorievol Koninkrijk.

Jullie Jezus