554 – Waarschuwing voor die mondiale elitegroepen die, door hun machtige alliantie,  samenzweren om de controle te krijgen over alle naties.
Zondag 16 september 2012, 10.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing voor die mondiale elitegroepen die, door hun machtige alliantie, samenzweren om de controle te krijgen over alle naties.

Jullie, wier God Satan is, weet dat jullie zielen verduisterd zijn door de wolk van het kwaad, die door de duivel in jullie is binnengebracht.

Jullie zijn in groot gevaar, toch kiezen jullie ervoor de duivel te vereren, die jullie zielen wil stelen en jullie voor eeuwig wil pijnigen.

Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en een volkerenmoord te ontwerpen tegen Gods kinderen zullen niet alleen door de hand van Mijn Vader verijdeld worden, maar dit kwaad zal zich ook tegen jullie keren.

Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie gemeenheden.

De zonden waaraan jullie schuldig zijn, zijn afstotelijk voor Mij en jullie haat en minachting voor deze mensen, dezen waarvan jullie beweren ze te dienen in jullie regeringen, zullen jullie voor eeuwig vernietigen.

De korte periode die jullie zullen genieten wanneer jullie de macht grijpen over naties en een regime van verderfelijke dictatuur opleggen, zal jullie een eeuwig leven in de hel opleveren.

Jullie zullen vele kansen krijgen om jullie af te keren van de boosaardige groep van elitaire machten. Maar wees voorzichtig, er zal jullie niet zoveel tijd meer gegeven worden.

Onderschat nooit de macht van God. Onderschat Zijn toorn niet. Want ook al is Hij een God van grote barmhartigheid, Hij, Mijn Eeuwige Vader is ook iemand om te vrezen.

Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal binnenkort een hoogtepunt bereiken en Hij zal het Beest en zijn handlangers in de vuurpoel werpen.

Ook jullie, zullen in de hel geworpen worden indien jullie verdergaan met het vernietigen van Gods Schepping, Gods kinderen.

Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn grote barmhartigheid overschrijden.

Op de dag dat Ik zal komen om te oordelen zullen jullie sidderen in de grootste angst,  ongekend bij de mensen.

Op die dag zullen jullie de straf ontvangen in overeenstemming met de manier waarop jullie je broeders en zusters, kinderen van God, behandeld hebben.

Wees gewaarschuwd. Want de toorn van God moet gevreesd worden.

Jullie Jezus