552 - Het Geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven.
Donderdag 13 september 2012, 10.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, een mijlpaal is overwonnen in de snelle verspreiding van Mijn heilig woord dank zij de gebeden van anderen.

Deze gebeden, die ijverig door Mijn dierbare en veelgeliefde volgelingen gereciteerd worden,  zijn zo krachtig omdat zij gebeden worden met het hart.

Ik verleen grote genaden aan al Mijn leerlingen om hen in staat te stellen om gestaag vorderingen te maken en gelijk welke hindernis te overwinnen die zij kunnen  tegenkomen in hun drang om zielen te redden door deze missie.

Mijn innig geliefde leerlingen, weet dat de engelen in de Hemel jullie begeleiden, beschermen en jullie leiden naar Mijn doel, dat is: de wereld te bekeren.

Velen onder jullie voor wie Mijn boodschappen nieuw zijn, zullen zich afvragen of deze woorden enkel bedoeld zijn om mensen te leiden of te bekeren.

Zij worden gegeven voor beide doelen maar in het bijzonder om allen te redden zodat iedereen in het Nieuw Tijdperk van vrede in de wereld kan leven. Want dat is Mijn belofte.

Dat is het grote geschenk.

Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven zoals het bedoeld was van in het begin.

Niets kan of zal het oprijzen van dit Nieuw Paradijs op aarde verhinderen.  

Het zal oprijzen vanuit de grijze kleurloze wereld waarin jullie leven, die bezoedeld werd door een verdorvenheid gecreëerd door Satan. De teistering is zo vreselijk dat niet veel mensen de waarheid kennen.

Zij kennen het verschil niet tussen goed en kwaad. Velen verwarren die twee.

Wanneer mensen het kwaad als onderdeel van hun leven aanvaarden en die aanwezigheid  rechtvaardigen, dan ontkennen zij het woord van God. Toch is het slechts bij het aanvaarden van de waarheid van Gods woord dat het Verbond, het laatste Verbond kan vervuld worden.

Het plan voor de laatste redding van de mensheid is aan het slagen maar er is nog een tijd te gaan alvorens Ik al die zielen kan redden die nog steeds buiten Mijn bereik zijn.

Alleen de waarheid zal hun ogen openen.

Alleen de waarheid, indien door hen aanvaard, zal hun vrijmaken zodat zij de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.

Jullie Jezus