551 - Het communisme dat zolang in de westerse wereld gevreesd werd, vormt zich nu heimelijk door een wereldomvattende alliantie.
Zaterdag 15 september 2012, 18.55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om christelijke landen die lijden omdat zij onder druk gezet worden om Mij te ontkennen, in Mijn heilige armen te nemen om hun sterkte te geven.

Hun christelijkheid zal hevig worden uitgedaagd op een manier die geen enkele andere religie te verduren heeft.

Andere religies zullen niet vervolgd worden op de wijze waarop Mijn volgelingen zullen te lijden hebben.

De waarheid van het christendom mag dan wel in vraag gesteld worden. Zij mag aangevallen worden en zij zal gecensureerd worden, maar één zaak zal nooit veranderen.

Er is slechts één weg naar het Huis van Mijn Vader. Die weg ben Ik, Jezus Christus, de Redder van de mensheid.

Jullie kunnen niet naar Mijn Vader gaan zonder Mijn bestaan te aanvaarden.

De waarheid kan niet veranderd worden hoezeer jullie proberen haar te ontkennen.

Leugens zullen zeer spoedig gezien worden voor wat ze zijn. Alle religies zullen één worden wanneer zij getuige zijn van de waarheid. 

Het Verbond van Mijn Vader om Mij, Zijn enige Zoon, nogmaals te zenden om heel de mensheid in het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen zal nu vervuld worden.

Net wanneer de waarheid zichtbaar zal worden zullen allen die nog in twijfel verkeren, bekoord worden zich af te keren.

Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, spreek tot hen over de waarheid.

Zij mogen dan misschien niet luisteren, maar na de Waarschuwing zullen zij dat wel.

De strijd begint nu tegen het christendom te woeden.

Ik roep alle christenen op om jullie recht te verdedigen trouw te zijn aan Mij, jullie Jezus.

Doen jullie dat niet dan zullen jullie verstikt en gedwongen worden om de leugen van het communisme te slikken.

Het communisme dat in de westerse wereld zo lang gevreesd werd, wordt nu in het geheim gevormd door een wereldomvattende alliantie tussen regeringen van overal. 

Zij die hun oppositie uitschreeuwden in jullie landen tegen wat zij noemden een boosaardig regime, zullen nu het communisme omarmen. 

Intussen zullen zij alles wat jullie doen controleren, wat jullie eten, wat jullie verdienen, of jullie al dan niet een huis hebben om in te wonen en of jullie al dan niet jullie geloof kunnen uitoefenen.

Geef nooit op. Geef nooit de hoop op. Jullie sterkte zal gedurende deze tijd van verdrukking belangrijk zijn. Gebed zal jullie wapen zijn en jullie helpen stand te houden.

Mijn leerlingen moeten Mij vertrouwen. Ik zal jullie niet lang laten lijden. Ik zal jullie vasthouden en de moeilijke periode zal snel voorbij zijn.

Jullie Jezus