550 - Het Nieuwe Tijdperk zal door Mijn Tweede Komst ingeluid worden. De tijd is kort nu.
Dinsdag 11 september 2012, 19.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk heb je de vreugde begrepen van het lijden wanneer het met moed en uit vrije wil geofferd wordt.

De geredde zielen brengen jou tranen van vreugde net zoals zij ook zelf vol tranen zijn wanneer zij gered worden van de val in de eerste hel.

Weet dat het Mijn missie is om alle zielen te redden.

Vergeet nooit dat Mijn Vader de mensheid de wapenrusting gegeven heeft die zij nodig heeft om zielen te redden met de genade van immuniteit. (Dat betekent met de genade, zielen tegen het vuur van de hel te bewaren; zie boodschap 533,534 en 544)

Grijp ze vast want daardoor kunnen alle zielen gered worden. Denk eens aan de schitterende  wereld die op komst is.

Niemand zal rouwen over een familielid dat verloren is gegaan in het vuur van de hel.

Jullie, Mijn volgelingen, hebben de macht de poorten van de hel te sluiten door jullie gebeden om zielen te redden.

Laat niemand Mijn woorden verwerpen.

Ontmoedig geen mensen de genade van immuniteit (tegen de hel) te aanvaarden want Ik weet dat sommige van Mijn gewijde dienaren dat proberen te doen.

Sommigen doen dat vanuit een misleid gevoel van plicht, maar zij handelen verkeerd.

Deze genade van immuniteit is een geschenk van God de Vader.

Jullie hebben een plicht, Mijn gewijde dienaren, om het aan Gods kinderen te geven ten einde zielen te helpen redden.

Er moet zoveel werk verricht worden om Mijn woord te verspreiden maar er is niet voldoende tijd.

Ga, maakt het tot jullie missie, Mijn leerlingen, om Mijn litanieŽn te verspreiden, vooral het gebed voor de genade van immuniteit.

Ga en vertel de mensen ook over het Zegel van de Levende God en de volle aflaat voor de vergeving van zonden.

Jullie werden voorbereid, neem nu jullie wapens op in de Naam van God en help Mij, jullie Jezus, de mensheid te redden.

Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is kort.

Onthoud, vertrouw Mij volledig en Ik zal jullie vrijmaken van bezorgdheid en angst.

Al wat jullie moeten doen is jullie overgeven in gebed.

Offer jullie gebeden voor de zielen en alles zal goed zijn.

Jullie Jezus