549 - Hoe lijden jullie achter dat kenteken van athe´sme.
Maandag 10 september 2012, 18.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij voor de wereld om eindelijk te beseffen dat God bestaat.

Tot allen die zich beroemen op hun athe´sme, dat zij meedragen als een waardig  kenteken van eer, zeg Ik dit.

Wanneer de tijd komt en jullie de waarheid kunnen zien, wanneer Ik haar aan jullie geef, zullen jullie nog vol twijfels zitten.

Weet dat jullie twijfels, die er nu nog niet zijn omdat jullie denken de waarheid te kennen, een vloek zijn.

Het is Satan die jullie eerst zal verleiden en dan vervloeken.

Jullie zijn een kind van God en jullie werden blind gemaakt voor de waarheid om jullie te verhinderen het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd.

Wanneer jullie de waarheid getoond wordt en de twijfels jullie nog steeds kwellen, vraag Mij dan alstublieft jullie te helpen. Slechts ÚÚn woord, slechts een roep is alles wat jullie moeten doen.  Hier is wat Ik verlang dat jullie Mij zeggen.

Kruistochtgebed (76) - Het Athe´stengebed

Jezus, help mij de liefde van God te aanvaarden zoals het mij getoond wordt.

Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel zodat ik kan gered worden.

Help mij te geloven door mijn hart met Uw liefde te vullen.

Houd mij dan vast en red mij van de kwelling van de twijfel. Amen.

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van athe´sme.

Hoe streven jullie voortdurend ernaar jullie harten voor de waarheid te verharden, de waarheid omtrent het bestaan van God.

Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te rekruteren om jullie geloofsovertuigingen aan te nemen. Waarom menen jullie, is dat zo?

Waarom denken jullie dat jullie zoveel energie en moeite steken in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen? Dat is om te bewijzen dat het bestaan van God vals is.

Weten jullie niet dat wanneer jullie dat doen jullie inspanningen vol passies zitten?

Hoe komt het dat zulke passies kunnen oplopen tot zoĺn haat voor God?

Indien God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?

Hoe kunnen jullie iemand haten die in jullie ogen niet bestaat? 

Satan is jullie God, maar waarschijnlijk geloven jullie evenmin dat hij bestaat.

Wat jullie niet weten is dat hij jullie geest controleert terwijl hij hem opvult met een leugen.

Hoe ween Ik over jullie.

Hoezeer bemin Ik jullie nog.

Hoe smacht Ik ernaar jullie te redden voor het te laat is.

Jullie Jezus