548 - Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.
Zondag 9 september 2012, 10.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de Liefde van God, dan twijfel je aan het bestaan van ware liefde. Al wat je rest is een gebrekkige liefde.

Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.

Alleen zij die het vuur van Gods liefde in hun harten dragen, kunnen de echte betekenis van liefde werkelijk in een andere persoon overbrengen.

Hetzelfde geldt voor hen die getrouwd zijn met de zegen van Mijn Kerk.

De Liefde van God, die zal neerschijnen op het huwelijk van een man en een vrouw die elkaar liefhebben, zal hun zielen binnendringen wanneer zij God in overgave beminnen, wat noodzakelijk is om vrede te voelen.

Ware liefde betekent vrede. Zonder liefde is er geen vrede ongeacht hoezeer je haar tracht te vinden. Vrede kan enkel tot stand komen door de liefde van de ene persoon voor een andere.

Wanneer de liefde in jullie leven ontbreekt is er niets in balans en in haar plaats ontstaat een gevoel van verstarring.

Om liefde te vinden moet er in jullie harten plaats zijn voor God.

Om God te vinden moeten jullie Mij, jullie Jezus, aanvaarden als Zijn geliefde Zoon.

Want indien jullie het Mij toestaan zal Ik jullie naar Hem brengen.

Wanneer Ik dat doe en wanneer Zijn Licht in jullie zielen binnendringt, dan zullen jullie het gemakkelijk vinden om iemand anders lief te hebben.

De Liefde van God die in een persoon aanwezig is, zal het hart van een ander openen.

Liefde schijnt doorheen hartzeer, onrust en ontwrichting in de wereld. Het is de enige weg om vrede te bereiken, niet alleen in jullie persoonlijke leven, maar in de wereld rondom jullie.

Liefde brengt vrede, maar zij moet voortkomen uit een ware liefde voor God, jullie Schepper.

Vrede brengt harmonie.

Liefde is de levenslijn van het menselijk ras en zonder haar zijn jullie verloren, alleen, hunkerend en jullie zullen nooit vrede vinden.

Jullie Jezus