547 - De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen
Zaterdag 8 september 2012, 15.30 u.

Mijn kind, laat al Gods kinderen rustig neerzitten om toe te laten dat Zijn Licht hun zielen doorstraalt.

Het is belangrijk tijd vrij te maken in volmaakte stilte om de Liefde van God te overwegen en het plan van Mijn Zoon om de mensheid te redden.

Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen en dat Nieuw Tijdperk van Vrede zal verwelkomd worden door al diegenen die het geluk hebben de poorten binnen te gaan.

Tot die dag komt, zal de duivel zich geen moeite besparen om ontwrichting en haat in de wereld te veroorzaken.

Hij en zijn demonen stichten verdeeldheid onder Gods kinderen.

Zij zetten aan tot moord, abortus, haat, geweld, vervolging en oorlog in alle delen van de wereld.

Zij zullen niet rusten tot zij elke zwakke ziel verstrikken die aan de bekoring bezwijkt waarmee zij deze zielen bestoken om te zondigen tegen de Heer God, God de Allerhoogste.

Zoveel zielen hebben zichzelf veroorloofd om zich nietsvermoedend te laten meenemen in hun donkere gevangenis van waaruit maar weinig ontsnapping mogelijk is eens daar aanbeland.

Eens de duivel een ziel overwonnen heeft stopt hij niet totdat hij de arme ziel volledig besmet  heeft.

Daarom moet zonde vermeden worden want van geen enkele zonde zijn de gevolgen slechts miniem. Slechts één bekoring is nodig om de ziel zwak en weerloos te maken. 

Bid, bid, bid tegen de oorlog die door de duivel gevoerd wordt tegen Gods kinderen.

Wanneer iemand tegen jullie zondigt, zelfs al zijn jullie een onschuldig slachtoffer, voel jullie dan niet verplicht om wraak te nemen door zondig ingrijpen want dat is juist wat de duivel wil.

Hij zet de ene ziel tegen de andere op in de hoop dat er haat tussen de twee zou woekeren.

Wees waakzaam, elke dag, en vergeet nooit de bescherming die Mijn heilige Rozenkrans biedt tegen Satan.

Ik moedig alle zielen aan, alle religies, om Mijn heilige Rozenkrans elke dag te bidden.

Wanneer jullie dat doen zal de duivel jullie mijden en jullie verlaten want hij kan de pijn niet verdragen die hij ondergaat wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt, vooral wanneer dat luidop gebeurt.

Ga in vrede. Vergeet niet dat Ik de Moeder van alle mensen ben.

Ik ben de Moeder van Redding. Mijn bescherming moet door Gods kinderen gezocht worden.

Door Mij om hulp te vragen en te bidden zullen jullie vele genaden verleend worden.

Moeder van God

Moeder van Redding