546 – Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantische oceaanboot.
Vrijdag, 7 september 2012, 20.35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat je alleen werkt in deze missie, ook al voelt het zo aan.  

Je moet weten dat veel mensen over de hele wereld luisteren naar Mijn heilig woord en dat Mijn boodschappen zielen redden.

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantische oceaanboot.

Vele zielen worden gewaarschuwd over het gevaar en vooraf ingelicht omtrent het reddingsplan.

Indien zij luisteren zullen zij niet alleen zichzelf redden maar ook de levens van hun eigen families en vrienden.

Velen zullen niet luisteren en zeggen: “Welk gevaar?” Zij zullen niet willen weten van de  reddingssloepen omdat zij niet geloven dat het schip zal zinken.

Neen, zeggen zij, dit is een valse waarschuwing, een vals alarm. Wanneer de tijd naderbij komt en de laatste dagen er duidelijk aankomen, zullen zij zich verdringen en overal zoeken naar een veilige plek. 

Zij zullen rennen en zich verbergen voor de explosie, wanneer de bergen in de zeeën zullen zinken en de lucht bloedrood zal worden, maar zij zullen niet ontsnappen.

Die zondaars, die verschrikkelijke zonden begaan hebben tegenover Mijn Vader en die weten hoe zwart hun zielen zijn, zullen verloren zijn.

Zij, die partij kozen voor het Beest, zullen in die fase proberen uit zijn klauwen te ontsnappen. Want dan pas zal de waarheid hun eindelijk beginnen door te schemeren maar zij zullen geen recht op het Licht hebben.

Alleen de duisternis zal hun pijn milderen maar die zal hun echter ook meedogenloze terreur en lijden brengen.  

Weiger nooit de hulp die jullie nodig hebben om jullie zielen voor te bereiden. Jullie moeten aanvaarden dat de boosaardigheid in de wereld moet uitgeroeid worden.

De zondaars die weigeren te veranderen, zelfs nadat zij de waarheid van het woord van God hebben ontvangen, zullen de laatste strijd niet overleven.

Zij zullen in de vuurpoel geworpen worden samen met het Beest en dat zal niet het einde van hun lijden zijn. Dat zal pas het begin zijn.

Tot diegenen die spotten met Mijn pogingen om jullie zielen voor te bereiden zeg Ik: jullie zullen elke kans krijgen om tot Mij te komen.

Elke poging zal ondernomen worden om jullie te redden. Als jullie Mijn hand niet aanvaarden, de reddingssloep die jullie nodig hebben om boven water te blijven, dan zullen jullie  in smart wegzinken.

Alleen de gebeden van anderen kunnen jullie redden.

De aarde ziet eruit zoals zij er eeuwenlang heeft uitgezien.

De hemel ziet er hetzelfde uit.

De zon schijnt zoals zij altijd heeft gedaan.

De maan gaat op in een heldere nacht en de mens houdt van verbazing nog steeds de adem in voor Gods Schepping.

Maar de veranderingen zijn reeds begonnen en tot hen die waakzaam zijn zeg Ik dit.

Jullie kennen en voelen de verandering. Doe jullie plicht en gebruik het gebed zodat de ogen van de mensheid zouden opengaan voor de waarheid en dat de harten van allen zich zouden openen voor de Liefde van God.

Het zal door Gods Liefde voor al Zijn kinderen zijn en door het antwoord van Zijn kinderen op Zijn oproep, dat het menselijk ras kan gered worden.

Jullie Jezus