545 – Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn leidinggevende dienaars.
Donderdag 6 september 20102, 18.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op aarde erkent eindelijk dat Ik nu door jou, de zevende boodschapper,  met de wereld communiceer. 

Mijn woord wordt rustig door Mijn leidende dienaars verwerkt die nochtans niet openlijk zullen verklaren dat deze woorden van Mijn heilige lippen komen.

Zij weten dat ze van Mij komen en Ik heb hun harten aangeraakt en hun zielen verheven zodat zij nu Mijn leiding zullen volgen.

Zo vele van Mijn gewijde dienaren hebben nu Mijn woorden tot de mensheid in deze tijd gezocht.

Zij hebben Mijn bijzondere genaden nodig, want zonder deze zouden zij niet in staat zijn Mijn kudde met echt vertrouwen te leiden. 

Mijn Heilige Geest wordt uitgestort over Mijn plaatselijke gewijde dienaren zodat zij de sterkte zullen vinden om Mijn Kerk te leiden doorheen de dichte doornige jungle, die komende is.

Vrees nooit, Mijn geliefde clerus, want Ik zal jullie nooit verlaten.

Jullie zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in de komende tijden wanneer Mijn Lichaam, Mijn Kerk zal vervolgd worden.

Deze heilige Tegenwoordigheid zal jullie steunpilaar zijn, wanneer jullie al Mijn hulp zullen nodig hebben om jullie te ondersteunen in het leiden van Gods kinderen naar hun rechtmatige erfenis.

Ik aanvaard dat velen van jullie zich niet uitspreken. Ik begrijp hoe moeilijk het voor jullie zal zijn om openlijk Mijn woord te verkondigen dat jullie door Mijn eindtijdprofeet gegeven wordt. Maar weet dit.

Jullie hebben een verantwoordelijkheid tegenover Gods kinderen om hun te leiden en de weg te wijzen naar de waarheid.

Jullie mogen nooit leugens aanvaarden in plaats van de waarheid.

Jullie weten dat de waarheid van Mijn Leer in steen gebeiteld is.

Mijn Leer is en zal nooit veranderen.

Mijn nieuwe openbaringen die vervat zitten in de zegels van het Boek der Openbaring, zullen  jullie binnenkort bekend gemaakt worden.

Vertrouw Mij.

Aanvaard dat Ik nu met jullie spreek want Ik zou jullie in deze tijd nooit in de steek laten.

Mijn plicht tot Mijn Vader is ervoor te zorgen dat de wereld gepast voorbereid is op Mijn Wederkomst om elk afzonderlijk kind van God te redden.

Jullie Jezus