544 - Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen Broeder.
Woensdag 5 september 2012, 14.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie maakt nu een overgangsperiode door.

Geen enkele natie die niet kan begrijpen dat er veel verandering in de lucht hangt.

Niet alleen de wetten, die het bestuur in hun landen regelen, beginnen te veranderen, maar het geloof dat zij eens hadden lijkt te zijn verdampt.

Minder priesters, minder dienaren in Mijn christelijke Kerk, treden naar voren om de wetten van God te verdedigen.

Noch roepen zij hun trouw aan Mij uit. Integendeel, hun stemmen zijn maar fluisteringen te midden van het lawaai van stemmen die tekeergaan en de eigenliefde promoten.

Het Woord van God wordt door de stemmen van de atheïsten verslonden die hun stemmen achter de dekmantel van regeringswetten verschuilen, die in naam van de zogeheten gerechtigheid en verdraagzaamheid naar verluidt, voor het welzijn van allen veranderd zijn.

De leugens die jullie worden voorgehouden zijn ontworpen niet alleen om het Woord van Mijn Vader te vernietigen, maar ook het christendom over de hele wereld.

De geloofsafval heeft zich als een lopend vuur verspreid en heeft bijna zijn breekpunt bereikt.

Dit is de tijd voor de tussenkomst van God. Genoeg leugens. De koning van de leugen bedriegt Gods kinderen overal. Volg jullie regeringen niet die verkondigen dat het Woord van God een leugen is.

Accepteer geen nieuwe wetten die doodzonde door de vingers zien. Vecht, jullie allen. Sta op voor wat juist is.

Sta geen wetten toe die gepromoot worden door de koning van de leugen, om jullie en jullie families vast te zetten in een bodemloze afgrond.

Zouden jullie wetten toestaan die het pratikeren van jullie geloof verbieden, dan zullen jullie in ellende verkeren. Jullie zielen zullen gebrek hebben aan voedsel en jullie zullen van Mij verwijderd zijn.

Maar indien jullie moord en abortus zouden aanvaarden en niet opstaan tegen zulk een kwaad, dan zal jullie land door God gestraft worden.

Terwijl enerzijds de geloofsafval zich overal blijft verspreiden, is bekering anderzijds aan het toenemen en weldra zullen die twee frontaal botsen.

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen broeder. Buur tegen buur.

Er zullen twee kampen zijn. Zij die God beminnen en zij die dat niet doen.

Ik zal elke ziel de kans geven om te beslissen van welk kamp zij deel wil uitmaken in de hoop dat zij Mij zullen kiezen, hun geliefde Verlosser.

Jullie, Mijn leerlingen, kunnen door jullie gebeden, vooral het opzeggen van de litanie voor  de genade van vrijwaring, meer zielen naar Mij toebrengen.

Dan zal Ik de goeden wegrukken naar Mijn boezem zoals voorzegd en in een oogwenk zullen zij in veiligheid gebracht worden.

Mijn belofte is de mensheid te redden.

Maar de uiteindelijke keuze zal bij elke afzonderlijke ziel liggen door hun eigen vrije wil.

Jullie Jezus